A D M I T E R E 2015 – Clasa a 9-a

Conform Planului de Şcolarizare, pentru anul şcolar 2015 – 2016, clasa a IX-a, avem aprobată o singură   clasă Matematică-informatică, profil real, specializarea bilingv engleză.

Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză se poate susține în oricare din centrele de evaluare din Municipiul București. Toate centrele în care se suţin probe de limbă modernă sunt menţionate în broșura “Admiterea în învăţământul liceal de stat în anul şcolar 2015-2016”.

COLEGIUL NATIONAL ,,SFANTUL SAVA’’ este Centrul de examen :   în care se va desfășura

Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză din cadrul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2015-2016

 

În   Centrul de examen :   COLEGIUL NATIONAL ,,SFANTUL SAVA’’

25 – 26  mai  2015  – Înscrierea candidaţilor la proba de verificare a cunoştinţelor de  limba engleză, conform orarului :

 

Luni      25  mai        8 ,30 – 18,30 ;

Marti    26   mai       8,30 – 14,00 .

Inscrierea candidatilor se face numai de catre parinti sau tutori legal instituiti.

 

Se depun următoarele  documente :

1.  Cerere tip de înscriere de la secretariatul centrului de examen (se elibereaza la inscriere)

2.  Certificat de naştere (copie simplă )

3.  Anexa la fişa de înscriere (original), eliberată de şcoala generală semnată de directorul acesteia  şi ştampilată

 

Proba de verificare are loc  în ziua de 28  mai 2015

Examenul de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă constă în două probe:

Ora 8,30                   – proba scrisă, pentru care se acordă 70 de puncte (din care 10 puncte din oficiu);

Ora 11,00             – proba orală , pentru care se acordă 30 de puncte.

Accesul elevilor in salile de examen se va face in intervalul orar  8,00- 8,20.

Candidaţii vor avea asupra lor  cartea de identitate sau certificatul de naştere şi instrumente pentru scris de culoare albastru.

 

Rezultatele se afişează în data de 30 mai 2015 (ora 17,00).

Contestaţii se admit numai pentru probele scrise şi se depun în aceeaşi zi ( 2 iunie 2015 ) la secretariatul centrului, intre orele  10,00- 12,00.

Rezultatele finale, după contestaţii, se afişează  în ziua de 2 iunie 2015 , ora 16,00 în fiecare centru .

În aceeaşi zi (2 iunie 2015 ) se transmit Comisiei de Admitere a  Municipiului Bucureşti, listele cu rezultatele finale.

În zilele de 3 si 4 iunie 2015, candidaţii îşi ridică anexele fişelor de înscriere de la centrele unde au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.

In data de  9 iunie 2015, candidaţii care au participat la aceste probe, depun anexele fişelor de înscriere la unităţile gimnaziale absolvite.

Precizare: Este considerat promovat candidatul care a obţinut :

cel puțin nota 6 ( 60 puncte) la examenul de verificare a cunoştinţelor de limba modernă.  Nota de la examenul de limba engleză nu este inclusă în media de admitere.

0
0

Scrie un mesaj