ANUNT ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN CLASA A IX A AN ȘCOLAR 2014-2015

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

(repartizaţi prin computer la Colegiul Naţional “Sfântul Sava)

 1.     Înscrierile se fac la secretariat, în fiecare zi lucrătoare  începând cu 17 iulie 2014 și  până la 25 iulie 2014 , între orele 9.00-14.00.

2.     Ultima zi de înscriere este vineri    25 iulie 2014.

Candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere până la ora închiderii înscrierilor, se consideră retraşi iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate de către Comisia Municipală de Admitere pentru alte etape. Situaţia locurilor rămase libere se transmite  la ISMB la data de  25 iulie 2014.

3.     Dosarul de înscriere va conţine în ordine, următoarele acte:

(1)             Cerere de înscriere (de la secretariat).

(2)              Foaia matricolă pentru clasele I -VIII .

(3)             Adeverinţă din care să rezulte media de admitere.

(4)             Certificat de naştere (copie legalizată).

(5)              Fişa medicală (eliberată de şcoala generală).

(6)             Copie act de identitate elev şi părinţi.

(7)             Copii (xerox) ale diplomelor care atestă premii obținute de elevi la olimpiade organizate de M.E.N. etape  internaționale, naționale și județene/municipale.

(8)             Dosar , de preferat mapă.

 4.     Extras din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor  de Învăţământ Preuniversitar:

Art.12.

(1) La înscrierea în învăţământul gimnazial, liceal şi profesional, continuitatea studiului limbilor moderne se asigură în funcţie de oferta educaţională a unităţii şcolare.

(2) La înscrierea în învăţământul liceal şi profesional, pentru a evita împărţirea excesivă a elevilor în grupe de studiu  a unor limbi moderne, directorul unităţii de învăţământ poate interveni, cu acordul părinţilor şi al elevilor, pentru inversarea ordinii de studiere a celor două limbi sau chiar pentru schimbarea lor.

5.     Extras din Regulamentul de Ordine Interioară (R.O.I. )

Art. 50 Înscrierea în  CNSS  a  elevilor repartizaţi la acest colegiu în urma promovării examenului de testare națională se realizează prin înscrierea în efectivele claselor a IX-a ale CNSS.

a). Pentru situația în care elevii admişi la acelaşi profil trebuie repartizaţi în mai multe clase, principiul care va  fi respectat  la constituirea efectivelor claselor a IX a ale Colegiul Național ʺSfântul Savaʺ constă în  formarea de clase cu valoare medie similară (elevii se vor repartiza în clase în ordinea mediilor  de admitere  prin direcţionarea succesivă a câte unui elev în altă clasă decât precedenta, până la ocuparea locurilor) respectându-se totodată crearea unor clase omogene din punctul de vedere al limbilor străine studiate în gimnaziu.

b).Pentru situația în care la medii egale sunt mai multe cereri pentru un anumit profil/o anumită specializare decât numărul de locuri  se va aplica și criteriul suplimentar constând în  numărul de premii obținute de elevi la olimpiade organizate de M.E.N. etape  internaționale, naționale și județene/municipale.

c) elevii provenind de la aceleaşi unitate de învăţământ gimnazial pot opta să fie repartizaţi în aceeaşi clasă în cazul în care au fost admişi la acelaşi profil (în limita locurilor disponibile).

GRAFICUL ÎNSCRIERILOR

 Joi    17 iulie              9,00 – 14,00 ;

Vineri  18 iulie           9,00 – 14,00 ;

Luni  21  iulie            9,00 – 14,00 ;

Marti  22 iulie            9,00- 14,00 ;

Miercuri 23 iulie       9,00 – 14,00 ;

Joi  24  iulie               9,00 – 14,00 ;

Vineri 25 iulie           9,00 – 14,00 ;

 

Înscrierea candidaților se face numai de către părinti sau tutori legal instituiți.

0
0

Scrie un mesaj