ANUNȚ PRIVIND SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT

Elevii claselor a XI a și a XII  vor susține simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat după următorul calendar:

2.03.2015 Limba și literatura română ( clasele a XI a și a XII a)

4.03.2015 Proba obigatorie a profilului ( clasele a XI a și a XII a)

6.03.2015 Proba la alegere a profilului și specializării ( numai clasele a XII a)

Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8.30. Repartiția pe săli va fi afișată la avizier și la intrarea în fiecare sală.Elevii vor avea asupra lor CI. Probele la simulare încep la ora 9 și durează 3 ore.

Elevii nu vor introduce în săli  ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea,  având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.  Dacă elevii refuză depozitarea obiectelor menționate anterior în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiți în examen.

Este interzis elevilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Este interzis elevilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Este interzis elevilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

0
0

Scrie un mesaj