Anunțăm, cu profundă durere, trecerea într-o lume mai bună a colegei noastre, Maria Pavnotescu

Anunțăm, cu profundă durere, trecerea într-o lume mai bună a colegei noastre, Maria Pavnotescu (1934 – 2014), eminentă profesoară de limba și literatura română, care a predat la Colegiul Naţional „Sfântul Sava” din 1969 până în 1997. Profesoara Maria Pavnotescu a fost un om de înaltă ținută intelectuală și morală, ce a marcat destinul mai multor generații de elevi.  Generozitatea domniei sale s-a materializat prin formarea tinerilor profesori atât din colegiul nostru, cât și din alte școli.

Carierei de dascăl, i se adaugă o prestigioasă activitate de autor de manuale școlare, de sinteze didactice (O istorie a poezei românești, Istoria prozei și dramaturgiei românești). Spirit creator, a dovedit un talent excepțional în poezie și proză. A publicat de-a lungul timpului mai multe volume de versuri (Poezii, Paradis arhaic, Anotimp, Galeria cu antichități) și proză memorialistică (Viața ca reprezentare).

A mai trecut o vreme,

a mai trecut un ceas,

tot așteptăm să vină și să ne cheme

cel care rost mai are

în ultimul popas.

Tristețea-n agonie se strămuta în mine

în plină zi cu soare și cu brățări de aur.

Era licoarea urii, iubirea suferindă,

în chin te îmbăta ca un pahar cu vin,

dar ce frumos era să treci peste nisip,

să mai poți vedea o lacrimă fierbine

rămasă fără chip…

Și va mai trece-o vreme

și va mai trece-un ceas,

 va râde clipa în minutare de solie

oprite aievea, pe o umbră de hârtie.

(Maria Pavnotescu – Galeria cu antichități)

Dumnezeu s-o odihnească!

0
0

Scrie un mesaj