• Home   /  Bacalaureat 2015 ( Page2 )
 • Programarile pentru zilele 8 – 10 iunie 2015 în care se va desfăşura Proba A-Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

  S-au postat programarile pentru zilele 8 – 10 iunie 2015 în care se va desfăşura Proba A-Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

  Mai multe detalii aici

  0
  0

  Examenul de bacalaureat național – 2015-sesiunea iunie-iulie

  Programarile pentru zilele 8 – 10 iunie 2015 in care se va desfasura Proba A- Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

  8 IUNIE 2015 COMISIA 1

  8 IUNIE 2015 COMISIA 2

  8 IUNIE 2015 COMISIA 3

  9 IUNIE 2015 COMISIA 1

  9 IUNIE 2015 COMISIA 2

  9 IUNIE 2015 COMISIA 3

  0
  0

  CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2015 Sesiunea iunie-iulie 2015

  25 – 29 mai 2015 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
  29 mai 2015 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
  8 – 10 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  10 – 12 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicareorală în limba maternă – proba B
  15 – 19 iunie 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
  22 – 26 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
  29 iunie 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
  30 iunie 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
  1 iulie 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
  3 iulie 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
  6 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
  6 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
  7 – 9 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
  10 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

   

  Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice 

  0
  0