Accesul candidaţilor în centrul de examen

Extras din Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat

Art.24 Accesul candidaţilor în centrul de examen (1) Accesul candidaţilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30. (2) Preşedintele comisiei din centrul de examen desemnează o comisie de control, formată din minimum două cadre didactice (dintre asistenţi sau membrii comisiei) şi personalul de pază de la intrarea în centrul de examen. (3) La accesul candidaţilor în centrul de examen se procedează astfel: – un cadru didactic şi un membru al personalului de pază solicită la intrarea fiecărui candidat prezentarea actului de identitate, şi verifică dacă fotografiile corespund; – candidaţii sunt îndrumaţi spre zona din centrul de examen unde se găsesc sălile de examen; – candidaţii sunt atenţionaţi să citească extrasele din Metodologie afişate pe uşa sălii de examen şi să nu staţioneze pe holuri mai mult de 5-7 minute; – candidaţii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora. (4) Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) va primi o pungă/plic în care să le introducă, împreună cu o declarație tip în care se menționează numele și prenumele și obiectele personale care vor fi depozitate şi va fi îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale. (5) Sala de depozitare a obiectelor personale se va afla cât mai aproape de intrarea în centrul de examen şi va fi supravegheată de o persoană dintre asistenţi, desemnată de comisia de examen. (6) După ce au trecut de punctul de legitimare şi de cel de depozitare a obiectelor personale (nepermise în sala de examen), candidaţii se deplasează spre sala de examen, unde sunt repartizaţi conform tabelelor afişate pe uşi.

0
0

Metodologia desfasurarii examenului national de bacalaureat

0
0

Organizarea si defasurarea examenului de bacalaureat 2018

0
0

Repartizarea candidatilor la Proba C -oral limba moderna in 22.02.2018

BACALAUREAT 2018, SESIUNEA FEBRUARIE

REPARTIŢIA CANDIDAŢILOR PE SĂLI

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național “Sfântul Sava”

Proba orală din cadrul Probei C, din data de  22 februarie 2018

Limba engleză

SALA nr. P3                      COMISIA 1

Nr. crt. Numele si prenumele

candidatului

Clasa Limba de circulaţie internaţională susţinută Unitatea şcolară de învăţământ Ora de susţinere a probei
1. ALUCHENESEI R. COSMIN-FLORIN 12H Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”  

09:00 – 10:00

 

2. ANDREESCU S.C. ROBERT-ALEXANDRU 12F Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
3. ANTON S. MIRCEA-PAVEL 12F Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
4. ASANDI R.L. IRINA-ASIA 12D Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
5. BADEA L. ALEXANDRA-ELIANA 12D Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
6. BAGRIN S. IANA 12F Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
7. BONŢOI M.Ş. ANDRA-IOANA 12H Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”  

 

 

10:00 – 11:00

8. BOTEANU E. CĂTĂLINA-IOANA 12H Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
9. CÎRJE P. ELENA-CRISTINA 12D Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
10. CÎRNEANU I. IOANA-SIMINA 12C Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
11. CIUC M.A. IULIA-ELENA 12D Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
12. CORNEA B. TEODORA-ELENA 12H Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
13. CRISTEA G. VLAD-ALEXANDRU 12C Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava” 11:00 – 12:00
14. DANCIU D.G. BOGDAN-IOAN 12C Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
15. DICU P.C. DIANA-GABRIELA 12D Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
16. DINESCU D.F. IRINA-ELISABETA 12F Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
17. DINU E. MIRUNA-ANDRA 12F Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
18. DOVÎŢĂ G. NICOLETA 12F Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
19. DRĂGAN V. ŞTEFAN-DRAGOŞ 12F Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava” 12:00 – 13:00
20. DUMITRU C. ANDREI 12C Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
21. FLOREA L.M. VICTOR-ANDREI 12H Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
22. FRUJINĂ D. VLAD-ANDREI 12F Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
23. GALIŞ-OLTEANU D.C. DAN-ALEXANDRU 12H Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
24. GEANTĂ F. LARA-SÎNZIANA 12C Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
25. GHERGHE C. ELA 12D Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava” 13:00 – 14:00
26. GHIŢĂ  P.O. MARIA-TEODORA 12H Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
27. GRIGORE S.V. IOANA-MARIA-ALEXANDRA 12F Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
28. ILIE C.C. ELENA-ISABELA 12H Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
29. IOAN G.M. MĂDĂLIN-VALENTIN 12D Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
30. IONETE G. ANDREI-BOGDAN 12F Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
31. ISACHI N. MĂDĂLINA 12C Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava” 14:00 – 15:00
32. JAFARIAN S.S. ARIAN 12D Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
33. JIANU R.M. MARA-CĂLINA 12H Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
34. LIPIANU F.L. FLORIN-OVIDIU 12H Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
35. LUPU S. CĂTĂLIN-IONUŢ 12H Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
36. MANU C. ALINA-MONICA 12D Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
37. MĂNUCU O. GABRIEL-OVIDIU 12D Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava” 15:00 – 16:00
38. MĂRGINEANU V. ADRIAN 12H Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
39. MARINACHE M.D. MARIA 12C Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
40. MOTRESCU A.V. MARIA 12D Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
41. NEACŞU I.I. ANGELA-MIRUNA 12H Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
42. NICULAE D. ANDREI-EUGEN 12D Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
43. RAŢĂ D. DIANA-ANDREEA 12D Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava” 16:00 – 17:00
44. ROŞU N. NICOLETA-LAURA 12D Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
45. SANDU C. ALEXANDRA 12D Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
46. SIMION A. BOGDAN-ALEXANDRU 12F Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
47. ŞPAC V. CAMELIA 12F Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
48. STĂNESCU P.G. TEODORA-ELENA 12C Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
49. TOADER N. ANDREEA 12F Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava” 17:00 – 18:00
50. TOMESCU A. COSMIN- ŞTEFAN 12H Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
51. TUDOR M. IOANA-CRISTINA 12D Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
52. VULPE D.D. RĂZVAN-DUMITRU 12C Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
53. ZIDARU C.C. TEODORA 12H Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”


PREŞEDINTE,

Prof. Elena Crocnan

 

BACALAUREAT 2018, SESIUNEA FEBRUARIE

REPARTIŢIA CANDIDAŢILOR PE SĂLI

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național “Sfântul Sava”

 Proba orală din cadrul Probei C, din data de  22 februarie 2018

Limba engleză

 

SALA nr. P4                          COMISIA 2

Nr. crt. Numele si prenumele

candidatului

Clasa Limba de circulaţie internaţională susţinută Unitatea şcolară de învăţământ Ora de susţinere a probei
1. NOREŢU C.D. CARMEN-THEODORA 12E Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”  

09:00 – 10:00

 

2. TODERAŞC I. ALEXANDRU-TUDOR 12E Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
3. ARAMĂ C. ALEXANDRA ANA – MARIA 12B Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
4. AVRAM V. MARIA-TEODORA 12B Lb. engleză Liceul Teoretic Național
5. BADEA M. CARMEN-DANIELA 12G Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
6. BARBU I.D. VICTOR 12B Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
7. BERGHEA F. IRINA-MARIA 12A Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”  

 

 

10:00 – 11:00

8. BUCOVEANU M.O. EMIL 12B Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
9. BURLACU L. AURORA-ŞTEFANIA 12G Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
10. CÎRTOG V. MANUELA-CRISTINA 12G Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
11. CONSTANTIN M. RALUCA-MARIA 12G Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
12. COTOVELEA G GIORGIANA ANA MARIA LTN Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
13. DINESCU P.V. IULIA-MARIA 12B Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava” 11:00 – 12:00
14. DUMITRESCU M. ANDREI-CIPRIAN 12B Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
15. DUȚĂ V. DIANA-ELENA 12A Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
16. FLOROIU L. IUSTIN 12B Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
17. FLOROIU L. MIRUNA 12B Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
18. GAIDENIC O. CRISTIAN 12A Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
19. GĂVENEA G. MARIA-LAURENȚIA 12A Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava” 12:00 – 13:00
20. GEORGESCU E.A. DARIA-IOANA 12G Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
21. GRIGORE F. ELENA-RUCSANDRA 12G Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
22. IONESCU MS VLAD MARIAN LUCIAN LTN Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
23. IONIŢĂ N. GEORGIANA-CRISTIANA 12G Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
24. KHARABIT M SAM LTN Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
25. LEFTER M. MARIA-IZABELA 12A Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava” 13:00 – 14:00
26. LUPULESCU G CĂTĂLIN LTN Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
27. MAŞALA B ANDREI CRISTIAN LTN Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
28. MELINTE-CITEA S DELIA LTN Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
29. MIHĂESCU TH THEODOR MATEI LTN Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
30. MILITARU M ŞERBAN LTN Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
31. OPREA I. ANA-MARIA-BIANCA 12G Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava” 14:00 – 15:00
32. PĂDURARIU A. CHRISTIANA REBECCA 12A Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
33. POPA R.L. FILIP-MAXIMILIAN 12A Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
34. PRISACARIU N. FABIAN 12B Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
35. ȘERBAN A. CORINA-ANDREEA 12A Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
36. SIBIȘEANU D.I. OCTAVIA 12A Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
37. STAN I. DIANA-ANDREEA 12G Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava” 15:00 – 16:00
38. STANCIU C.V. ALEXANDRA-ADRIANA 12G Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
39. STOIAN A. PETRINA-IOANA-SMARANDA 12A Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
40. STOIAN I. MIHAI-IONUŢ 12G Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
41. STRĂIANU V. CRISTINA-ANAMARIA 12A Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
42. TĂNASE A. EUGEN-ADRIAN 12A Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
43. TOBĂ A.O. YASMINA-MARIA 12G Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava” 16:00 – 17:00
44. TOMA S.O. ANA-MARIA 12B Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
45. VIȘAN S. ANTONIA-CONSTANTINA 12A Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”
46. VOICULESCU D DANA LTN Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava”


PREŞEDINTE,

Prof. Elena Crocnan

  

BACALAUREAT 2018, SESIUNEA FEBRUARIE

REPARTIŢIA CANDIDAŢILOR PE SĂLI

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național “Sfântul Sava”

Proba orală din cadrul Probei C, din data de  22 februarie 2018

Limba engleză

 SALA nr. P5                          COMISIA 3

Nr. crt. Numele si prenumele

candidatului

Clasa Limba de circulaţie internaţională susţinută Unitatea şcolară de învăţământ Ora de susţinere a probei
1. CRUȚ P.S. MARIA-ANDREEA 12A Lb. franceză C.N. „Sfântul Sava” 09:00 – 10:00

PREŞEDINTE,

Prof. Elena Crocnan

0
0

Repartizarea candidaților la Proba C

BACALAUREAT 2018, SESIUNEA FEBRUARIE

REPARTIŢIA CANDIDAŢILOR PE SĂLI

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național „Sfântul Sava”

Proba de înţelegere a unui text audiat şi proba scrisă  din cadrul Probei C, din data de  21.02.2018

SALA nr. P3

Nr. crt. Numele și prenumele

candidatului

Unitatea şcolară de învăţământ Limba de circulaţie internaţională susţinută
1. ALUCHENESEI R. COSMIN-FLORIN CNSS ENGLEZA
2. ANDREESCU S.C. ROBERT-ALEXANDRU CNSS ENGLEZA
3. ANTON S. MIRCEA-PAVEL CNSS ENGLEZA
4. ASANDI R.L. IRINA-ASIA CNSS ENGLEZA
5. BADEA L. ALEXANDRA-ELIANA CNSS ENGLEZA
6. BAGRIN S. IANA CNSS ENGLEZA
7. BONŢOI M.Ş. ANDRA-IOANA CNSS ENGLEZA
8. BOTEANU E. CĂTĂLINA-IOANA CNSS ENGLEZA
9. CÎRJE P. ELENA-CRISTINA CNSS ENGLEZA
10. CÎRNEANU I. IOANA-SIMINA CNSS ENGLEZA
11. CIUC M.A. IULIA-ELENA CNSS ENGLEZA
12. CORNEA B. TEODORA-ELENA CNSS ENGLEZA
13. CRISTEA G. VLAD-ALEXANDRU CNSS ENGLEZA
14. DANCIU D.G. BOGDAN-IOAN CNSS ENGLEZA
15. DICU P.C. DIANA-GABRIELA CNSS ENGLEZA
16. DINESCU D.F. IRINA-ELISABETA CNSS ENGLEZA
17. DINU E. MIRUNA-ANDRA CNSS ENGLEZA
18. DOVÎŢĂ G. NICOLETA CNSS ENGLEZA
19. DRĂGAN V. ŞTEFAN-DRAGOŞ CNSS ENGLEZA
20. DUMITRU C. ANDREI CNSS ENGLEZA
21. FLOREA L.M. VICTOR-ANDREI CNSS ENGLEZA
22. FRUJINĂ D. VLAD-ANDREI CNSS ENGLEZA
23.

 

GALIŞ-OLTEANU D.C. DAN-ALEXANDRU CNSS ENGLEZA
24. GEANTĂ F. LARA-SÎNZIANA CNSS ENGLEZA
25. GHERGHE C. ELA CNSS ENGLEZA

 

PREŞEDINTE,

PROF. DR. CROCNAN ELENA

 

BACALAUREAT 2018, SESIUNEA FEBRUARIE

REPARTIŢIA CANDIDAŢILOR PE SĂLI

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național „Sfântul Sava”

Proba de înţelegere a unui text audiat şi proba scrisă din cadrul Probei C, din data de  21.02.2018

 SALA nr. P4

Nr. crt. Numele și prenumele

candidatului

Unitatea şcolară de învăţământ Limba de circulaţie internaţională susţinută
1. GHIŢĂ  P.O. MARIA-TEODORA CNSS ENGLEZA
2. GRIGORE S.V. IOANA-MARIA-ALEXANDRA CNSS ENGLEZA
3. ILIE C.C. ELENA-ISABELA CNSS ENGLEZA
4. IOAN G.M. MĂDĂLIN-VALENTIN CNSS ENGLEZA
5. IONETE G. ANDREI-BOGDAN CNSS ENGLEZA
6. ISACHI N. MĂDĂLINA CNSS ENGLEZA
7. JAFARIAN S.S. ARIAN CNSS ENGLEZA
8. JIANU R.M. MARA-CĂLINA CNSS ENGLEZA
9. LIPIANU F.L. FLORIN-OVIDIU CNSS ENGLEZA
10. LUPU S. CĂTĂLIN-IONUŢ CNSS ENGLEZA
11. MANU C. ALINA-MONICA CNSS ENGLEZA
12. MĂNUCU O. GABRIEL-OVIDIU CNSS ENGLEZA
13. MĂRGINEANU V. ADRIAN CNSS ENGLEZA
14. MARINACHE M.D. MARIA CNSS ENGLEZA
15. MOTRESCU A.V. MARIA CNSS ENGLEZA
16. NEACŞU I.I. ANGELA-MIRUNA CNSS ENGLEZA
17. NICULAE D. ANDREI-EUGEN CNSS ENGLEZA
18. RAŢĂ D. DIANA-ANDREEA CNSS ENGLEZA
19. ROŞU N. NICOLETA-LAURA CNSS ENGLEZA
20. SANDU C. ALEXANDRA CNSS ENGLEZA
21. SIMION A. BOGDAN-ALEXANDRU CNSS ENGLEZA
22. ŞPAC V. CAMELIA CNSS ENGLEZA
23. STĂNESCU P.G. TEODORA-ELENA CNSS ENGLEZA
24. TOADER N. ANDREEA CNSS ENGLEZA
25. TOMESCU A. COSMIN- ŞTEFAN CNSS ENGLEZA

 

PREŞEDINTE,

PROF. DR. CROCNAN ELENA

 

BACALAUREAT 2018, SESIUNEA FEBRUARIE

REPARTIŢIA CANDIDAŢILOR PE SĂLI

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național „Sfântul Sava”

Proba de înţelegere a unui text audiat şi proba scrisă din cadrul Probei C, din data de  21.02.2018

 

SALA nr. P5

Nr. crt. Numele și prenumele

candidatului

Unitatea şcolară de învăţământ Limba de circulaţie internaţională susţinută
1. TUDOR M. IOANA-CRISTINA CNSS ENGLEZA
2. VULPE D.D. RĂZVAN-DUMITRU CNSS ENGLEZA
3. ZIDARU C.C. TEODORA CNSS ENGLEZA
4. ARAMĂ C. ALEXANDRA ANA – MARIA CNSS ENGLEZA
5. AVRAM V. MARIA-TEODORA CNSS ENGLEZA
6. BADEA M. CARMEN-DANIELA CNSS ENGLEZA
7. BARBU I.D. VICTOR CNSS ENGLEZA
8. BERGHEA F. IRINA-MARIA CNSS ENGLEZA
9. BUCOVEANU M.O. EMIL CNSS ENGLEZA
10. BURLACU L. AURORA-ŞTEFANIA CNSS ENGLEZA
11. CÎRTOG V. MANUELA-CRISTINA CNSS ENGLEZA
12. CONSTANTIN M. RALUCA-MARIA CNSS ENGLEZA
13. COTOVELEA G GIORGIANA ANA MARIA LTN ENGLEZA
14. DINESCU P.V. IULIA-MARIA CNSS ENGLEZA
15. DUMITRESCU M. ANDREI-CIPRIAN CNSS ENGLEZA
16. DUȚĂ V. DIANA-ELENA CNSS ENGLEZA
17. FLOROIU L. IUSTIN CNSS ENGLEZA
18. FLOROIU L. MIRUNA CNSS ENGLEZA
19. GAIDENIC O. CRISTIAN CNSS ENGLEZA
20. GĂVENEA G. MARIA-LAURENȚIA CNSS ENGLEZA
21. GEORGESCU E.A. DARIA-IOANA CNSS ENGLEZA
22. GRIGORE F. ELENA-RUCSANDRA CNSS ENGLEZA
23. IONESCU MS VLAD MARIAN LUCIAN LTN ENGLEZA
24. IONIŢĂ N. GEORGIANA-CRISTIANA CNSS ENGLEZA
25. KHARABIT M SAM LTN ENGLEZA

 

PREŞEDINTE,

PROF. DR. CROCNAN ELENA

 

 

BACALAUREAT 2018, SESIUNEA FEBRUARIE

REPARTIŢIA CANDIDAŢILOR PE SĂLI

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național „Sfântul Sava”

Proba de înţelegere a unui text audiat şi proba scrisă din cadrul Probei C, din data de  21.02.2018

SALA nr. P6

Nr. crt. Numele și prenumele

candidatului

Unitatea şcolară de învăţământ Limba de circulaţie internaţională susţinută
1. LEFTER M. MARIA-IZABELA CNSS ENGLEZA
2. LUPULESCU G CĂTĂLIN LTN ENGLEZA
3. MAŞALA B ANDREI CRISTIAN LTN ENGLEZA
4. MELINTE-CITEA S DELIA LTN ENGLEZA
5. MIHĂESCU TH THEODOR MATEI LTN ENGLEZA
6. MILITARU M ŞERBAN LTN ENGLEZA
7. NOREŢU C.D. CARMEN-THEODORA CNSS ENGLEZA
8. OPREA I. ANA-MARIA-BIANCA CNSS ENGLEZA
9. PĂDURARIU A. CHRISTIANA REBECCA CNSS ENGLEZA
10. POPA R.L. FILIP-MAXIMILIAN CNSS ENGLEZA
11. PRISACARIU N. FABIAN CNSS ENGLEZA
12. ȘERBAN A. CORINA-ANDREEA CNSS ENGLEZA
13. SIBIȘEANU D.I. OCTAVIA CNSS ENGLEZA
14. STAN I. DIANA-ANDREEA CNSS ENGLEZA
15. STANCIU C.V. ALEXANDRA-ADRIANA CNSS ENGLEZA
16. STOIAN A. PETRINA-IOANA-SMARANDA CNSS ENGLEZA
17. STOIAN I. MIHAI-IONUŢ CNSS ENGLEZA
18. STRĂIANU V. CRISTINA-ANAMARIA CNSS ENGLEZA
19. TĂNASE A. EUGEN-ADRIAN CNSS ENGLEZA
20. TOBĂ A.O. YASMINA-MARIA CNSS ENGLEZA
21. TODERAŞC I. ALEXANDRU-TUDOR CNSS ENGLEZA
22. TOMA S.O. ANA-MARIA CNSS ENGLEZA
23. VIȘAN S. ANTONIA-CONSTANTINA CNSS ENGLEZA
24. VOICULESCU D DANA LTN ENGLEZA
25. CRUȚ P.S. MARIA-ANDREEA CNSS FRANCEZA

 

PREŞEDINTE,

PROF. DR. CROCNAN ELENA

0
0

Anunt în atenția candidaților care susțin Proba C- evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională

Examenul din ziua de 21.02.2018 se desfășoară astfel:

a) Proba de înțelegere a unui text audiat  la ora 12.00 durează 20 minute.

Accesul candidaților în săli se realizează la ora 11.30

b) Proba scrisă debutează la ora 13.00 și durează 120 minute. Accesul candidaților în săli se realizează la ora 12.30.

Examenul din ziua de joi 22.02.2018

Proba orală se susține joi 22.02.2018, începe la ora 9.00 și fiecare candidat este audiat 10-15 minute. Planificarea va fi afișată cu 24 de ore înaintea debutului probei orale.

0
0

Repartizarea candidaților 16.02.2018 Competențe digitale Proba D

S5

Clasa Nume si prenume Laborator
12H ABDULRAHMAN-TRUŢĂ H. EMANUELA-SAKINA S5
12F BAGRIN S. IANA S5
12H BONŢOI M.Ş. ANDRA-IOANA S5
12H BOTEANU E. CĂTĂLINA-IOANA S5
12H CORNEA B. TEODORA-ELENA S5
12F DINESCU D.F. IRINA-ELISABETA S5
12F GRIGORE S.V. IOANA-MARIA-ALEXANDRA S5
LTN IONESCU MS VLAD MARIAN LUCIAN S5
LTN KHARABIT M SAM S5
LTN LUPULESCU G CĂTĂLIN S5
LTN MIHĂESCU TH THEODOR MATEI S5
LTN MILITARU M ŞERBAN S5
12E TODERAŞC I. ALEXANDRU-TUDOR S5
LTN VOICULESCU D DANA S5

S 11

Clasa Nume si prenume Laborator
12B ARAMĂ C. ALEXANDRA ANA – MARIA S11
12D ASANDI R.L. IRINA-ASIA S11
12D BADEA L. ALEXANDRA-ELIANA S11
12D CÎRJE P. ELENA-CRISTINA S11
12D CIUC M.A. IULIA-ELENA S11
12D DOBROMIR  O.A. ALEXANDRU-IOAN S11
12B DUMITRICĂ Ş.G. FLAVIA-MIHAELA S11
12D IOAN G.M. MĂDĂLIN-VALENTIN S11
12D JAFARIAN S.S. ARIAN S11
12D MANU C. ALINA-MONICA S11
12B MIHALCEA T.C. ŞTEFAN-ANDREI S11
12D MOLDOVEANU C.M. ALEXANDRA S11
12D MOTRESCU A.V. MARIA S11
12D NICULAE D. ANDREI-EUGEN S11
12D PAIU C.G. OLGUŢA S11
12D PÎSLAN N. FLORENTINA-CRENGUŢA S11
12D POPA G.L. ALEXANDRU S11
12B RADU F. ANA-MARIA S11
12D SIDERMAN D. TUDOR-IOAN S11
12D TUDOR M. IOANA-CRISTINA S11
12B VINTILĂ D.G. ŞTEFAN-ADRIAN S11

210

Clasa Nume si prenume Lab
12C ALECU C. ANDREEA-GABRIELA 210
12G AL-SHABIBI  S. ALIA-ANDREEA 210
12G BADEA M. CARMEN-DANIELA 210
12G BURLACU L. AURORA-ŞTEFANIA 210
12C CÎRNEANU I. IOANA-SIMINA 210
12G CONSTANTIN M. RALUCA-MARIA 210
12C COSTIN M.F. VLAD-FLORIAN 210
12C GEANTĂ F. LARA-SÎNZIANA 210
12G GEORGESCU E.A. DARIA-IOANA 210
12C IORDACHE F. IULIA-CODRINA 210
12C ISACHI N. MĂDĂLINA 210
12G IVAN O. TEODORA-IOANA 210
12C MINCĂ C.F. MARIA-RUXANDRA 210
12G OPREA I. ANA-MARIA-BIANCA 210
12G PETRACHE C. CRINA-ANASTASIA 210
12C PILOIU V.G. ALEXANDRU-GEORGE 210
12C POPESCU M. MARIA-ŞTEFANIA 210
12G STAN I. DIANA-ANDREEA 210
12G STANCIU C.V. ALEXANDRA-ADRIANA 210
12G STANCIU M. THEODORA-ELENA-ALEXANDRA 210
12C TICĂ F.B. RADU-ADRIAN 210
12G ŢÎRLEA S.C. ANA-MARIA 210
12G TOBĂ A.O. YASMINA-MARIA 210

 

0
0

Anunț privind Proba D din 16.02.2018

 

În atenția candidaților la proba D (Competențe digitale)

Candidații vor intra în sălile de examen , în data de 16.02.2018, în intervalul orar 12:00 – 12:30, având asupra lor un act de identitate (C.I. sau pașaport) și instrument de scris (cu pastă sau cerneală albastră).

Nu se admite accesul în sala de examen cu obiecte personale (cu excepția celor menționate mai sus). Acestea vor fi depozitate în sala de bagaje.

0
0

Planificarea candidaților la Proba A – ziua 13.02.2018 -oral limba română

13.02.2018 Sala 1 Programarea Oral Lb.Romana 2018 C1M

13.02.2018 Sala 2 Programarea Oral Lb.Romana 2018 C2M

13.02.2018 Sala 3 Programarea Oral Lb.Romana 2018 C3M

0
0

Planificarea candidatilor la Proba A-limba română oral

Programarea Sala 1 Oral Limba româna 12.02.2018

Programarea Sala 2 Oral Limba romănă 12.02. 2018

Programarea Sala 3 Oral Limba româna 12.02.2018

0
0