EFECTIVELE ELEVILOR DIN COLEGIUL NAȚIONAL „SFÂNTUL SAVA” DIN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

EFECTIVELE CLASELOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2019- 2020

0
1

Orare clase

ORAR CLASE AN SCOLAR 2019- 2020

15
19

Liste elevi

EFECTIVELE ELEVILOR DIN COLEGIUL NAȚIONAL „SFÂNTUL SAVA” DIN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Clasele a IX-a
Clasele a X-a
Clasele a XI-a

Clasele a XII-a

1
3

Alte informații utile

DIVERSE:

 

♦ FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA A IX A ÎN COLEGIUL NAȚIONAL ʺSFÂNTUL SAVAʺ 2019
♦ CERERE DE TRANSFER ELEVI 2019

♦ Model cerere motivare absente
♦ CODUL DE ETICĂ
AL COLEGIULUI NAȚIONAL
„SFÂNTUL SAVA”

♦ Activități și proiecte educative desfășurate în anul școlar școlar 2013-2014
♦ Formular de depunere propunere de activitate educativă extrașcolară și extracurriculară♦ REGULAMENT
DE
ORGANIZARE și FUNCȚIONARE a COLEGIULUI NAȚIONAL ”SFÂNTUL SAVA”

 

♦ PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
FILIERA TEORETICĂ – PROFIL REAL
SPECIALIZĂRILE: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, ŞTIINŢE ALE NATURII – CICLUL INFERIOR

♦ PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
FILIERA TEORETICĂ – PROFIL REAL
SPECIALIZĂRILE: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, ŞTIINŢE ALE NATURII – CICLUL SUPERIOR

 

1
1

Ultimele medii de admitere

ULTIMELE MEDII DE ADMITERE ÎN COLEGIUL NAȚIONAL „SFÂNTUL SAVA”

 

* Medii de admitere în anul școlar 2019-2020

31
10

Desfășurare activități sportive

PROCEDURA PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE

  • În cazul în care documentul nu poate fi văzut, dați refresh la pagină sau descărcați de aici.

0
0

Incendiu sau calamitate

PLAN DE ALARMARE ȘI EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU SAU CALAMITATE

  • În cazul în care documentul nu poate fi văzut, dați refresh la pagină sau descărcați de aici.

0
0

Securitatea și siguranța elevilor

ASIGURAREA SECURITĂȚII ȘI SIGURANȚEI ELEVILOR ȘI ACCESUL ÎN PERIMETRUL UNITĂȚII ȘCOLARE

  • În cazul în care documentul nu poate fi văzut, dați refresh la pagină sau descărcați de aici.

0
0

Combaterea violenței

PROCEDURA PENTRU COMBATEREA VIOLENȚEI

  • În cazul în care documentul nu poate fi văzut, dați refresh la pagină sau descărcați de aici.

0
0

Program liceu

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL COLEGIULUI NAȚIONAL „SFÂNTUL SAVA”

În anul școlar 2019 – 2020 programul de studiu pentru elevi al Colegiului Național „Sfântul Sava” este de Luni până Vineri între orele 7:30 și 14:20.

INFORMAțII DE INTERES PUBLIC

CONFORM ART.5 DIN LEGEA 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC DOCUMENTELE, INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC PE CARE COLEGIUL NATIONAL “SFANTUL SAVA” ARE OBLIGAȚIA SĂ LE COMUNICE SUNT URMĂTOARELE:

a) regulamente care reglementează organizarea și funcționarea Colegiului Naţional “Sfântul Sava”

b) programul de funcționare

c) programul de audiențe al directorilor Colegiului Naţional “Sfântul Sava”, autorității sau instituției publice:

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea Colegiului Naţional “Sfântul Sava”

d) coordonatele de contact ale Colegiului Naţional “Sfântul Sava”

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

f) programele și strategiile proprii

g) RAEI – pe platforma ARACIP

h) categoriile de documente produse/ gestionate, potrivit legii: acte de studii, evidențe elevi, evidenţe și situații financiare şi de personal, fişe înscriere, transfer, burse.

i) modalitățile de contestare a deciziilor conducerii colegiului.

0
0