ORARUL ASISTENȚELOR LA CLASĂ ÎN ZIUA DE 11.04.2016

Nr. crt. Candidat Clasa la care susține lecția Disciplina Titlul lecției Ora
1 PAVĂL CRISTINA clasa a IX a B

 

FIZICĂ Legea atracției universale 14:30
2 CIOC RUCSANDRA aIX a D LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Aventură, călătorie – text publicitar 15:30
3 CIOBANU ȘTEFANIA  

a X a D

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Cromatica bacoviană în volumul de poezii Plumb şi expresia ei plastică – texte suport Decor şi Amurg violet – George Bacovia 16:30
4 ȘOVAR ANDREEA a X a A LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Luceafărul de M.Eminescu. Relații de opoziție și de simetrie; elemente de recurență; tropi. 14:30
0
0

Planificarea temelor lecțiilor pentru proba de asistență din cadrul etapei de pretransfer planificata conform criteriilor specifice în ziua de 11.04.2016

Clasa Disciplina Tema lectiei 11.04.2016
IX A Limbă și lit. română Literatura de frontieră. Metropole. Paris de L.Rebreanu
IX C Limbă şi lit. rom. Literatura de graniță; literatură memorialistică text suport Metropole – Liviu Rebreanu
IX D Limbă și lit. română Aventură, călătorie – text publicitar

 

IX E Limbă și lit. română Lumi fantastice. 1984, de George Orwell. Literatura S.F. Imaginaţie şi ficţiune
X A Limbă și lit. română Luceafărul de M.Eminescu. Relații de opoziție și de simetrie; elemente de recurență; tropi.
X B,C Limbă şi lit. rom. I. L. Caragiale, O scrisoare pierdută – structura subiectului

 

X D, E Limbă şi lit. rom. marți 12. 04 2016

Cromatica bacoviană în volumul de poezii Plumb şi expresia ei plastică – texte suport

Decor şi  Amurg violet  – George Bacovia

X F Limbă şi lit. rom. Universul creatiei lui Nichita Stanescu

Teme si motive literare;elemente de compozitie

 

X G, H Limbă şi lit. rom. Universul creatiei lui Nichita Stanescu

Teme si motive literare;elemente de compozitie

IX A-E Fizica Legea atracției universale
IX F-I Fizica Lucrul mecanic al unei forte constante
X A-H Fizica Energia și puterea curentului electric

 

0
0

FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI INSPECŢIA SPECIALǍ LA CLASĂ ÎN PROFILUL POSTULUI

Descarca fisierul AICI

0
0

Conditii specifice de ocupare a postului (pretransfer)

1.    Calificativ ”Foarte bine” în ultimii 5 ani.
2.    Recomandare din partea conducerii unității de învățământ (Consiliul de administrație) în care a funcționat cadrul didactic în ultimii 3 ani; 
3.    Ierarhizare în ordinea descrescătoare, în funcție de punctajul obținut la inspecția la clasa  organizată în Colegiul  Național ”Sfântul Sava”. Inspecția la clasă va fi planificată în data de 11. 04. 2016 și afișată la avizierul colegiului și pe paginawww.licsfsava.ro în ziua de 8.04.2016. Temele lecțiilor vor fi în conformitate cu planificările catedrelor la care s-au publicat posturi vacante, care vor fi afișate pe site-ul colegiului www.licsfsava.ro la data de 8.04.2016. Clasele la care va fi planificată inspecția vor fi a IX-a și a X-a. Evaluarea  activității la clasă se va realiza conform Fișei de evaluare a lecției conținută în  Anexa 4  a Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar  în anul școlar 2016-2017 conform    O. M. E.C.Ș. nr. 5559/27.10.2015. Pentru activitatea la clasă punctajul minim necesar obținerii acordului este 8,00.
Punctajul obținut la asistență va fi afișat la în 15.04.2016 ora 14.00 la avizierul colegiului odată cu rezultatele evaluărilor realizate de comisia de mobilitate și rezultatele analizei solicitărilor depuse de cadrele didactice în Consiliul de administrație. Contestațiile se depun la secretariatul colegiului până în perioada 15-18.04.2016 între orele 14.00.-16.00. Rezultatul contestațiilor se va afișa la avizierul colegiului în ziua de 19.04.2016 ora 16.00.
4.    Rezultate deosebite în specialitate la olimpiade și concursuri organizate de MENCȘ care au fază națională (rezultatele constau în mențiuni, premii obținute cel puțin la fazele municipale ale competițiilor).
5.    Ierarhizare în ordinea descrescătoare în funcție de  numărul total de credite profesionale transferabile obținute în ultimii 5 ani conform Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, O.M. al Ministrului Educației nr. 5561/2011 și O.M. al Ministrului Educației nr. 5562/2011. Minim 90 de credite profesionale transferabile obținute în ultimii 5 ani.
6.    Participarea la cel puțin 3 activități de formare în specialitatea disciplinei  în ultimii 3 ani.
0
0