Criterii specifice pretransfer 2017

CRITERII SPECIFICE PENTRU PRETRANSFER

  1. CALIFICATIV FOARTE BINE ÎN ULTIMII 5 ANI.
  2. APRECIERE  DIN PARTEA CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂȚII/UNITĂȚILOR ÎN CARE A FUNCȚIONAT CADRUL DIDACTIC ÎN ULTIMII 3 ANI DIN CARE SĂ REZULTE PERFORMANȚELE ȘCOLARE ȘI LIPSA UNOR SESIZĂRI  CONFIRMATE PRIVIND DEFICIENȚE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ SEMNALATE DE BENEFICIARII (DIRECȚI SAU INDIRECȚI);REZULTATE PROFESIONALE  ÎN ULTIMII 3 ANI CALENDARISTICI DOVEDITE PREMII SAU ALTE REZULTATE LA CONCURSURI NATIONALE SI INTERNATIONALE  / OLIMPIADE ȘCOLARE LA NIVEL MUNICIPAL/ NAȚIONAL INSCRISE IN CALENDARUL MEN ).
  3. FĂRĂ SANCŢIUNI DISCIPLINARE PE TOATĂ PERIOADA FUNCŢIONĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT .
  4. GRAD DIDACTIC CORESPUNZĂTOR VECHIMII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT.
  5. PARTICIPAREA LA CEL PUŢIN 3 ACTIVITĂŢI DE FORMARE ÎN SPECIALITATEA  DISCIPLINEI ÎN ULTIMII 3 ANI.
  6. INSPECTIE LA CLASA ÎN CADRUL COLEGIULUI  NAȚIONAL  ”SFÂNTUL SAVA”   ORGANIZATĂ DE UNITATE ÎN PERIOADA  ETAPEI DE MOBILITATE RESPECTIVĂ; APRECIEREA LECȚIEI SE VA REALIZA CONFORM FIȘEI DE EVALUARE A LECȚIEI CONȚINUTĂ ÎN  ANEXA 4  A METODOLOGIEI-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 CONFORM O.M.E.C.T.Ș NR.5739/14.11.2016 PRECUM ȘI A O.M.E.N. NR.3151/2017 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA METODOLOGIEI-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018, APROBATĂ PRIN ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINŢIFICE NR. 5739/2016; NOTA MINIMA 8.
0
0

În atenția cadrelor didactice care care solicită pretransfer la Colegiul Național ”Sfântul Sava”

ANUNȚ

 

În atenția cadrelor didactice care solicită pretransfer la Colegiul  Național  ”Sfântul  Sava”

 

În perioada 4-7.04.2017  între orele 10.00-16.00 cadrele didactice care solicită pretransfer la  la Colegiul  Național  ”Sfântul  Sava”  depun la secretariatul colegiului cererile, însoțite de documentele menționate și cerute în acestea,. Dosarul cu documente va fi numerotat și se va preda prin semnare de Proces Verbal.

Luni , 10.04.2017 începând cu ora 10.20. se vor desfășura asistențele la ore, conform criteriului specific nr. 6 afișat .

Programarea asistențelor va fi afișată la avizierul Colegiului  Național  ”Sfântul  Sava” în dimineața zilei de 10.04.2017 ora 9.00.

Cadrele didactice vor susține o oră la disciplina de specialitate. Tema lecției va fi în conformitate cu programa și planificarea curentă a disciplinei.

Rezultatele cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer se vor afișa la avizierul  Colegiului  Național  ”Sfântul  Sava” în ziua de marți 11.04.2017 ora 14.00.

0
0