Conditii specifice de ocupare a postului (pretransfer)

1.    Calificativ ”Foarte bine” în ultimii 5 ani.
2.    Recomandare din partea conducerii unității de învățământ (Consiliul de administrație) în care a funcționat cadrul didactic în ultimii 3 ani; 
3.    Ierarhizare în ordinea descrescătoare, în funcție de punctajul obținut la inspecția la clasa  organizată în Colegiul  Național ”Sfântul Sava”. Inspecția la clasă va fi planificată în data de 11. 04. 2016 și afișată la avizierul colegiului și pe paginawww.licsfsava.ro în ziua de 8.04.2016. Temele lecțiilor vor fi în conformitate cu planificările catedrelor la care s-au publicat posturi vacante, care vor fi afișate pe site-ul colegiului www.licsfsava.ro la data de 8.04.2016. Clasele la care va fi planificată inspecția vor fi a IX-a și a X-a. Evaluarea  activității la clasă se va realiza conform Fișei de evaluare a lecției conținută în  Anexa 4  a Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar  în anul școlar 2016-2017 conform    O. M. E.C.Ș. nr. 5559/27.10.2015. Pentru activitatea la clasă punctajul minim necesar obținerii acordului este 8,00.
Punctajul obținut la asistență va fi afișat la în 15.04.2016 ora 14.00 la avizierul colegiului odată cu rezultatele evaluărilor realizate de comisia de mobilitate și rezultatele analizei solicitărilor depuse de cadrele didactice în Consiliul de administrație. Contestațiile se depun la secretariatul colegiului până în perioada 15-18.04.2016 între orele 14.00.-16.00. Rezultatul contestațiilor se va afișa la avizierul colegiului în ziua de 19.04.2016 ora 16.00.
4.    Rezultate deosebite în specialitate la olimpiade și concursuri organizate de MENCȘ care au fază națională (rezultatele constau în mențiuni, premii obținute cel puțin la fazele municipale ale competițiilor).
5.    Ierarhizare în ordinea descrescătoare în funcție de  numărul total de credite profesionale transferabile obținute în ultimii 5 ani conform Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, O.M. al Ministrului Educației nr. 5561/2011 și O.M. al Ministrului Educației nr. 5562/2011. Minim 90 de credite profesionale transferabile obținute în ultimii 5 ani.
6.    Participarea la cel puțin 3 activități de formare în specialitatea disciplinei  în ultimii 3 ani.
0
0

Scrie un mesaj