Criterii specifice pretransfer 2017

CRITERII SPECIFICE PENTRU PRETRANSFER

  1. CALIFICATIV FOARTE BINE ÎN ULTIMII 5 ANI.
  2. APRECIERE  DIN PARTEA CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂȚII/UNITĂȚILOR ÎN CARE A FUNCȚIONAT CADRUL DIDACTIC ÎN ULTIMII 3 ANI DIN CARE SĂ REZULTE PERFORMANȚELE ȘCOLARE ȘI LIPSA UNOR SESIZĂRI  CONFIRMATE PRIVIND DEFICIENȚE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ SEMNALATE DE BENEFICIARII (DIRECȚI SAU INDIRECȚI);REZULTATE PROFESIONALE  ÎN ULTIMII 3 ANI CALENDARISTICI DOVEDITE PREMII SAU ALTE REZULTATE LA CONCURSURI NATIONALE SI INTERNATIONALE  / OLIMPIADE ȘCOLARE LA NIVEL MUNICIPAL/ NAȚIONAL INSCRISE IN CALENDARUL MEN ).
  3. FĂRĂ SANCŢIUNI DISCIPLINARE PE TOATĂ PERIOADA FUNCŢIONĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT .
  4. GRAD DIDACTIC CORESPUNZĂTOR VECHIMII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT.
  5. PARTICIPAREA LA CEL PUŢIN 3 ACTIVITĂŢI DE FORMARE ÎN SPECIALITATEA  DISCIPLINEI ÎN ULTIMII 3 ANI.
  6. INSPECTIE LA CLASA ÎN CADRUL COLEGIULUI  NAȚIONAL  ”SFÂNTUL SAVA”   ORGANIZATĂ DE UNITATE ÎN PERIOADA  ETAPEI DE MOBILITATE RESPECTIVĂ; APRECIEREA LECȚIEI SE VA REALIZA CONFORM FIȘEI DE EVALUARE A LECȚIEI CONȚINUTĂ ÎN  ANEXA 4  A METODOLOGIEI-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 CONFORM O.M.E.C.T.Ș NR.5739/14.11.2016 PRECUM ȘI A O.M.E.N. NR.3151/2017 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA METODOLOGIEI-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018, APROBATĂ PRIN ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINŢIFICE NR. 5739/2016; NOTA MINIMA 8.
0
0

Scrie un mesaj