ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA PROBELE DE EVALUARE A COMPETENŢELOR DIGITALE

OMECTS nr. 4799/2010 Art.53

(5) Candidatii sunt repartizati în sali, în ordine alfabetica, câte unul la calculator, conform planificarii facute de comisia de bacalaureat pentru evaluarea competentelor, organizata la nivelul unitatii de învatamânt. Asistentii verifica documentul de identitate al fiecarui candidat aflat în sala.

OMECTS nr. 4799/2010 Art. 95

(1) Se interzice cu desăvârsire colectarea sau favorizarea actiunii de colectarea unor fonduri materiale sau bănesti de la candidati, de la părintii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidatilor, fonduri care au ca destinatie asigurarea cazării, a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din centrele de testare sau de evaluare.

OMEN 4023/2013 Art.9. (1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligția de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menț ionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiţi în examen.

(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaţilor să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

(5) Candidații care încalcă regulile menționate la alin (3) și (4) vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu și indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

(6) Încălcarea regulilor menționate la alin (3) și (4) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

0
0

Scrie un mesaj