• 021 312 9294
  • secretariat@licsfsava.ro

RAEI 2017-2018

RAEI 2016-2017


Anunț

În anul școlar 2018-2019 activitatea didactică se desfășoară în intervalul 7.30- 13.20/ 14.20.

Programul de audiențe:

Director CROCNAN ELENA : miercuri: 10.30- 12.30

Director adjunct STOICA  ANA  MIHAELA : marți : 10.30- 12.30

Secretar șef: zilnic 10.00-14.00

Date de contact:

e-mail: secretariatsfsava@gmail.com

site: www.licsfsava.ro

Adresa: str. G-ral Berthelot, nr. 23, sector 1, cod. 010168, Bucureşti,

Telefon:  021 314.92.94; fax: 021 312.68.21;


INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Conform art.5 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public documentele, informatiile de interes public pe care Colegiul  Național ”Sfântul Sava” are obligația să le comunice sunt următoarele:

a) regulamente care reglementeaza organizarea si functionarea Colegiului Național ”Sfântul Sava”
b) programul de functionare,
c) programul de audiente al directorilor Colegiului Național ”Sfântul Sava” autoritatii sau institutiei publice:
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea Colegiului Național ”Sfântul Sava”
d) coordonatele de contact ale Colegiului Național ”Sfântul Sava”
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil:
f) programele si strategiile proprii;
g) RAEI – pe platforma ARACIP
h) categoriile de documente produse/ gestionate, potrivit legii: acte de studii, evidente elevi, evidențe și situatii financiare și de personal, fișe înscriere, transfer, burse.
i) modalitatile de contestare a deciziilor conducerii colegiului.


Buget 2018

Executie 2018

Buget 2017

Executie 2017

Buget 2016PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ COLEGIUL NAȚIONAL ”SFÂNTUL SAVA” 2016-2020 – sumar