Lansarea selecţiei grupului ţintă în cadrul Proiectul ”IDEE pentru o societate bazată pe cunoaștere”

Lansare procedura selectie IDEE

 

        Colegiul Național ”Sfântul Sava” a început activitățile din cadrul Proiectului IDEE prin

lansarea selecției grupului țintă. În ziua de 16.03.2015, în Sala de festivități responsabilii au

prezentat obiectivul general al proiectului și activitățile din cadrul celor două firme de exercițiu :

Editură și Agenție de turism precum și modul de selecție a candidaților care doresc să se implice.

Informațiile privind selecția sunt disponibile și prin pliantele distribuite și afișele vizibile la avizierul

școlii și avizierul elevilor. Până în 23.03.2015 vor fi depuse dosarele de candidatură de către elevii

interesați , iar în 27. 03 .2015 va fi finalizată selecția candidaturilor și vor începe activitățile firmelor

de exercițiu.

        Scopul proiectului este dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru elevi, facilitând astfel

accesul la primul lor loc de muncă. Efectele pozitive pe termen lung sunt creșterea numărului de

persoane orientate și consiliate professional, contribuția la realizarea obiectivului de dezvoltare a

capitalului uman și la dezvoltarea unei piețe a muncii competitive în aria de implementare a

proiectului.

        Proiectul va contribui indirect la creșterea gradului de ocupare în rândul absolvenților de

învățământ secundar, realizarea de venituri la bugetul local și de stat, cu impact în dezvoltarea

comunității locale și regionale. Prin înființarea și funcționarea firmelor de exercițiu în cadrul

unităților de învățământ liceal, proiectul contribuie la popularizarea unei metode inovative. Vor fi

instruiți responsabili pentru firmele de exercițiu pentru a utiliza această metodă de învățare și după

finalizarea proiectului. De asemenea, proiectul vizează:

– Creșterea adaptabilității la cerințele primului loc de muncă pentru 700 de elevi din învățământul

național secundar – ISCED 3;

– Orientarea și consilierea profesională a 700 de elevi din grupul țintă;

– Promovarea schimburilor de bune-practici în ceea ce privește utilizarea metodei inovative de

învățare „firma de exercițiu“ pentru 140 de elevi și 70 de profesori.

0
0

Scrie un mesaj