Plan de scolarizare pentru anul scolar 2015-2016

Conform Planului de Şcolarizare, pentru anul şcolar 2015 – 2016, la clasa a IX-a avem aprobate 9 clase astel:

Nr. crt. Profil Specializare Număr de clase Nr de locuri
1 profil real Matematică-informaticăbilingv engleză 1 28
2 profil real Știinţele naturii 2 56
3 profil real Matematică-informatică 5 140
4 Profil umanist Filologie 1 28
0
0

Scrie un mesaj