ACCESUL CANDIDAȚILOR ÎN CENTRUL DE EXAMEN LA PROBELE SCRISE

  Conform Art. 24 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat accesul candidaților la probele scrise se face între orele 7.30- 8.30.
Extras din metodologie
Art.24 Accesul candidatilor în centrul de examen
(1) Accesul candidatilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul
7:30 – 8:30.
(2) Președintele comisiei din centrul de examen desemneaza o comisie de control,
formata din minimum doua cadre didactice (dintre asistenti sau membrii comisiei) si
personalul de paza de la intrarea în centrul de examen.
(3) La accesul candidatilor în centrul de examen se procedeaza astfel:
– un cadru didactic si un membru al personalului de paza solicita la intrarea fiecarui
candidat prezentarea actului de identitate, si verifica daca fotografiile corespund;
– candidatii sunt îndrumati spre zona din centrul de examen unde se gasesc salile de
examen;
– candidatii sunt atentionati sa citeasca extrasele din Metodologie afisate pe usa salii
de examen si sa nu stationeze pe holuri mai mult de 5-7 minute;
– candidatii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumati
spre sala de depozitare a acestora.