ADMITERE 2018

ANUNȚ  ÎNSCRIERI  ÎN CLASA  a IX a AN ȘCOLAR  2018-2019

 

În perioada 10 – 13 iulie 2018 se desfășoară înscrierea în clasa a IX- a a elevilor care  au fost repartizați  la  Colegiul  Național ”Sfântul  Sava”.

Înscrierea se va realiza în intervalul orar 9-14 în zilele de marți, miercuri,  joi și vineri (10 – 13 iulie 2018).

Vă rugăm să descărcați cererea  de înscriere postată pe site-ul www.licsfsava.rola secțiunea diverse (pe prima pagină dreapta jos) și să atașați toate documentele menționate în cerere precum și cele din paragraful de mai jos.

În vederea înscrierii vă rugăm să respectați programul anunțat și să prezentați un dosar plic ( de preferință din carton) cu următoarele acte:

1.   cererea de înscriere și copii simple ale documentelor privind portofoliul candidatului( diplome rezultate din activități din perioada gimnaziului);

2.   cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în original și copie simplă;

3.   adeverinţa cu media de admitere;

4.   foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);

5.   fișa medicală.

          Candidaţii care, în perioada menţionată, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. Acești candidaţi vor fi repartizaţi de comisia municipală de admitere pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 

 

A D M I T E R E 2018