ANUNȚ În atenția candidaților la proba C (competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională)

Candidații vor intra în sălile de examen, miercuri, 12.06.2019 în intervalul orar 11:00 – 11:30, având asupra lor un act de identitate (C.I. sau pașaport) și instrument de scris (cu pastă sau cerneală albastră).

Proba de concurs se desfășoară astfel:

  1. Proba de înţelegere a unui text audiat

în intervalul 12:00 – 12:20.

  1. Proba scrisă

în intervalul 13:00 – 15:00.

Nu se admite accesul în sala de examen cu obiecte personale (cu excepția celor menționate mai sus). Acestea vor fi depozitate în sala de bagaje P7.