ANUNȚ În atenția candidaților participanţi la Examenul de bacalureat 2019, Sesiunea iunie-iulie, PROBA D (Competențe digitale)

Candidații vor intra în sălile de examen, VINERI, 07.06.2019, respectiv LUNI, 10.06.2019, în intervalul orar 12:00 – 12:30, având asupra lor un act de identitate (C.I. sau pașaport) și instrument de scris (cu pastă sau cerneală albastră).

Proba de concurs se desfășoară în intervalul

orar 13 – 14,30.

Nu se admite accesul în sala de examen cu obiecte personale (cu excepția celor menționate mai sus). Acestea vor fi depozitate în sala de bagaje.