ANUNȚ În atenția elevilor claselor a XI-a și a XII-a privind simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat în zilele de luni, miercuri , joi ( numai clasele a XII-a) 18, 20 și 21. 03. 2019

Listele cu repartiția în săli vor fi afișate duminică dimineață 17.03.2019, la avizier și pe site-ul : www.licsfsava.ro (secțiunea BACALAURAT- BACALAUREAT 2019).

Sălile în care se va susține examunul  sunt la etajele 1 și 2.

Elevii vor intra în sălile de examen, în intervalul 8.00- 8.30 cu un act de identitate (C.I. sau pașaport) și un instrument   de   scris  (cu   pastă   sau   cerneală albastră).

Nu se admite accesul în sala de examen cu telefoane, caiete, manuale sau alte obiecte personale (cu excepția celor menționate mai sus).

Obiectele personale vor fi depozitate în sala de bagaje organizată în Sala de festivități.

Vă rugăm să nu lăsați bani sau alte valori la sala de bagaje.

Probele la simulare încep la ora 9.00.

Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8.30.

Timpul destinat elaborării lucrării este de 3 ore (începând de la momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor).

 

Președinte comisie

Elena  Crocnan