ANUNȚ În atenția elevilor claselor a XI-a și a XII-a privind simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat

Candidații vor intra în sălile de examen, în data de 19.03.2018 în
intervalul 8.00- 8.30 cu un act de identitate (C.I. sau pașaport) și un
instrument de scris (cu pastă sau cerneală albastră).
Nu se admite accesul în sala de examen cu obiecte personale (cu excepția
celor menționate mai sus). Obiectele personale vor fi depozitate în sala de
bagaje.