Anunț privind Proba D din 16.02.2018

 

În atenția candidaților la proba D (Competențe digitale)

Candidații vor intra în sălile de examen , în data de 16.02.2018, în intervalul orar 12:00 – 12:30, având asupra lor un act de identitate (C.I. sau pașaport) și instrument de scris (cu pastă sau cerneală albastră).

Nu se admite accesul în sala de examen cu obiecte personale (cu excepția celor menționate mai sus). Acestea vor fi depozitate în sala de bagaje.