Calendarul examenului de simulare

Calendarul simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat

național pentru elevii claselor

a XI-a și a XII-a din anul școlar 2015-2016

7 martie 2016 Simularea probei E)a) – probă scrisă – Limba si literatura

română

9 martie 2016 Simularea probei E)c) – probă scrisă – Proba obligatorie a

profilului

10 martie 2016 Simularea probei E)d) – probă scrisă – Proba la alegere a

profilului si specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)

18 martie 2016 Afisarea rezultatelor