Accesul candidaţilor în centrul de examen

Extras din Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat Art.24 Accesul candidaţilor în centrul de examen (1) Accesul candidaţilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30. (2) Preşedintele comisiei din centrul de examen desemnează o comisie de control, formată din minimum două cadre didactice (dintre asistenţi sau membrii comisiei) şi personalul […]

Read Me Leave comment

Metodologia desfasurarii examenului national de bacalaureat

Read Me Leave comment

Organizarea si defasurarea examenului de bacalaureat 2018

Read Me Leave comment

Repartizarea candidatilor la Proba C -oral limba moderna in 22.02.2018

BACALAUREAT 2018, SESIUNEA FEBRUARIE REPARTIŢIA CANDIDAŢILOR PE SĂLI Unitatea de învăţământ: Colegiul Național “Sfântul Sava” Proba orală din cadrul Probei C, din data de  22 februarie 2018 Limba engleză SALA nr. P3                      COMISIA 1 Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Clasa Limba de circulaţie internaţională susţinută Unitatea şcolară de învăţământ Ora de susţinere a probei 1. ALUCHENESEI R. COSMIN-FLORIN 12H Lb. engleză C.N. „Sfântul Sava” […]

Read Me Leave comment

Repartizarea candidaților la Proba C

BACALAUREAT 2018, SESIUNEA FEBRUARIE REPARTIŢIA CANDIDAŢILOR PE SĂLI Unitatea de învăţământ: Colegiul Național „Sfântul Sava” Proba de înţelegere a unui text audiat şi proba scrisă  din cadrul Probei C, din data de  21.02.2018 SALA nr. P3 Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Unitatea şcolară de învăţământ Limba de circulaţie internaţională susţinută 1. ALUCHENESEI R. COSMIN-FLORIN CNSS ENGLEZA 2. ANDREESCU S.C. ROBERT-ALEXANDRU CNSS ENGLEZA 3. ANTON […]

Read Me Leave comment

Anunt în atenția candidaților care susțin Proba C- evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională

Examenul din ziua de 21.02.2018 se desfășoară astfel: a) Proba de înțelegere a unui text audiat  la ora 12.00 durează 20 minute. Accesul candidaților în săli se realizează la ora 11.30 b) Proba scrisă debutează la ora 13.00 și durează 120 minute. Accesul candidaților în săli se realizează la ora 12.30. Examenul din ziua de joi 22.02.2018 Proba orală se susține joi 22.02.2018, începe la […]

Read Me Leave comment

Repartizarea candidaților 16.02.2018 Competențe digitale Proba D

S5 Clasa Nume si prenume Laborator 12H ABDULRAHMAN-TRUŢĂ H. EMANUELA-SAKINA S5 12F BAGRIN S. IANA S5 12H BONŢOI M.Ş. ANDRA-IOANA S5 12H BOTEANU E. CĂTĂLINA-IOANA S5 12H CORNEA B. TEODORA-ELENA S5 12F DINESCU D.F. IRINA-ELISABETA S5 12F GRIGORE S.V. IOANA-MARIA-ALEXANDRA S5 LTN IONESCU MS VLAD MARIAN LUCIAN S5 LTN KHARABIT M SAM S5 LTN LUPULESCU G CĂTĂLIN S5 LTN MIHĂESCU TH THEODOR MATEI S5 LTN […]

Read Me Leave comment

Anunț privind Proba D din 16.02.2018

  În atenția candidaților la proba D (Competențe digitale) Candidații vor intra în sălile de examen , în data de 16.02.2018, în intervalul orar 12:00 – 12:30, având asupra lor un act de identitate (C.I. sau pașaport) și instrument de scris (cu pastă sau cerneală albastră). Nu se admite accesul în sala de examen cu obiecte personale (cu excepția celor menționate mai sus). Acestea vor […]

Read Me Leave comment

Planificarea candidaților la Proba A – ziua 13.02.2018 -oral limba română

13.02.2018 Sala 1 Programarea Oral Lb.Romana 2018 C1M 13.02.2018 Sala 2 Programarea Oral Lb.Romana 2018 C2M 13.02.2018 Sala 3 Programarea Oral Lb.Romana 2018 C3M

Read Me Leave comment

Planificarea candidatilor la Proba A-limba română oral

Programarea Sala 1 Oral Limba româna 12.02.2018 Programarea Sala 2 Oral Limba romănă 12.02. 2018 Programarea Sala 3 Oral Limba româna 12.02.2018

Read Me Leave comment