Burse 2019 – 2020

Burse 2019 – 2020

MODEL ȘI CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020 În cazul în care nu apare nimic, dați refresh la pagină de câteva ori sau descărcați de aici. 

Read Me Leave comment

Cerere motivare absențe

Cerere motivare absențe

CERERE MOTIVARE ABSENȚE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019 În cazul în care nu apare nimic, dați refresh la pagină de câteva ori sau descărcați de aici. 

Read Me Leave comment

Cerere transfer

Cerere transfer

CERERE TRANSFER În cazul în care nu apare nimic, dați refresh la pagină de câteva ori sau descărcați de aici. 

Read Me Leave comment

Fișă evaluare profesor

FIȘA DE AUTOEVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Read Me Leave comment

Fișa postului

COLEGIUL NAȚIONAL „SFÂNTUL SAVA” – FIȘA POSTULUI 

Read Me Leave comment

Codul de etică

CODUL DE ETICĂ AL COLEGIULUI NAȚIONAL „SFÂNTUL SAVA” 

Read Me Leave comment

Regulament

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COLEGIULUI NAȚIONAL SFÂNTUL SAVA

Read Me Leave comment