Comunicat

Vă informăm că este interzisă colectarea de fonduri sub pretextul
asigurării de apă, sucuri, cafea, alimente sau orice alte produse sub
pretextul ”protocol” pentru elevii sau profesorii implicați în desfășurarea
examenului de bacalaureat.
Cadrele didactice, întreg persnalul, inclusiv conducerea colegiului
sunt total împotriva acestor inițiative și nu le tolerează sub niciun pretext.

Conducerea CNSS