CONȚINUTUL PROBELOR -Extras din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2019, aprobată prin Ordinul 4830/30.08.2018

CONȚINUTUL PROBELOR -Extras din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2019, aprobată prin Ordinul 4830/30.08.2018