Liste elevi

EFECTIVELE ELEVILOR DIN COLEGIUL NAȚIONAL „SFÂNTUL SAVA” DIN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Clasele a IX-a
Clasele a X-a
Clasele a XI-a

Clasele a XII-a