Program liceu

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL COLEGIULUI NAȚIONAL „SFÂNTUL SAVA”

În anul școlar 2019 – 2020 programul de studiu pentru elevi al Colegiului Național „Sfântul Sava” este de Luni până Vineri între orele 7:30 și 14:20.

INFORMAțII DE INTERES PUBLIC

CONFORM ART.5 DIN LEGEA 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC DOCUMENTELE, INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC PE CARE COLEGIUL NATIONAL “SFANTUL SAVA” ARE OBLIGAȚIA SĂ LE COMUNICE SUNT URMĂTOARELE:

a) regulamente care reglementează organizarea și funcționarea Colegiului Naţional “Sfântul Sava”

b) programul de funcționare

c) programul de audiențe al directorilor Colegiului Naţional “Sfântul Sava”, autorității sau instituției publice:

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea Colegiului Naţional “Sfântul Sava”

d) coordonatele de contact ale Colegiului Naţional “Sfântul Sava”

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

f) programele și strategiile proprii

g) RAEI – pe platforma ARACIP

h) categoriile de documente produse/ gestionate, potrivit legii: acte de studii, evidențe elevi, evidenţe și situații financiare şi de personal, fişe înscriere, transfer, burse.

i) modalitățile de contestare a deciziilor conducerii colegiului.