Repartitia elevilor simulare miercuri 21.03.2018

SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT  2018

LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA P3

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

 Clasa

(XI A/XII A)

 

1 ARGHIR G. ALEXANDRA 11G
2 BARBU F. GABRIELA-LARISA 11G
3 CIUPERCĂ R. BOGDAN 11G
4 CRIVĂŢ M. MARIA-IRINA 11G
5 DICU A. ŞTEFANIA 11G
6 DOLHĂSCU D. LOREDANA 11G
7 DRĂGAN C. RADU-CRISTIAN 11G
8 GEORGESCU D. RALUCA-MARIA 11G
9 GHEORGHE M. RUXANDRA -IOANA 11G
10 LAZĂR Ş. ANDREEA 11G
11 LOGHIN L.P. IOANA-ANDREEA 11G
12 MANEA C. ALEXANDRU 11G
13 MARCIU V.B.I. TANIA-MIHAELA 11G
14 MARIN L. ELENA-DANIELA 11G
15 MICU V.B. ANA-SOFIA 11G
16 PĂRCHIŞANU R. ADA-GABRIELA 11G
17 PETRE L. ANDREI-IONUŢ 11G
18 AL-SHABIBI  S. ALIA-ANDREEA 12G
19 BADEA CARMEN-DANIELA 12G
20 BĂTRÎNU A. ANDREEA 12G
21 BURLACU L. AURORA-ŞTEFANIA 12G
22 CÎRTOG V. MANUELA-CRISTINA 12G
23 COJOCARU D. XENIA-OANA 12G
24 COJOCARU E.A. MARIA 12G
25 CONSTANTIN M. RALUCA-MARIA 12G
26 GEORGESCU E.A. DARIA-IOANA 12G
27 GRIGORE F. ELENA-RUCSANDRA 12G
28 IONIŢĂ N. GEORGIANA-CRISTIANA 12G
29 IVAN O. TEODORA-IOANA 12G
30 MONDOC V.I. IULIA-ELENA 12G
31 NEDELCU N. MARA 12G
32 NICULESCU-ŞANDRU C. TEODORA-IOANA 12G
33 OPREA I. ANA-MARIA-BIANCA 12G
34 PETCU M. MARIA-MAGDALENA 12G

DATA                                                               PREŞEDINTE COMISIE,

21.03.2018                                                            Prof. Dr. Crocnan Elena

SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT  2018

LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA P4

Nr. crt.

 Numele şi prenumele elevului

 Clasa

(XI A/XII A)

 

1 SABĂU CRISTINA ALEXANDRA 11G
2 SAVU C.E. ANA 11G
3 STANCA D. IULIA-MARIA 11G
4 SURUCEANU A. CĂTĂLINA 11G
5 VICOL A. SANDA 11G
6 ZAMĂ A.E. ANA-ILINCA 11G
7 ZĂVOEANU M. MARIA-IULIA 11G
8 ANGHEL G.A. ALEXANDRA-GABRIELA 11D
9 APEŢEAN-CARAGEA B.A. IRINA-ALEXANDRA 11B
10 ARITON V. CRISTIAN-TEODOR 11B
11 AVRAM D. ANDREEA-IOANA 11B
12 AVRĂMIŢĂ T. IOANA-DENISE 11B
13 BACH Q.H. MINH-ANH 11D
14 BĂDOI D. ANDRA 11B
15 BOGDAN F. ANA-MARIA 11D
16 BOGZA C.M. VLAD-MIHAI 11D
17 BORCEA M. ALEXANDRA-MARIA 11B
18 PETRACHE C. CRINA-ANASTASIA 12G
19 PETREA M.G. SARA 12G
20 STAN I. DIANA-ANDREEA 12G
21 STANCIU C.V. ALEXANDRA-ADRIANA 12G
22 STANCIU M. THEODORA-ELENA-ALEXANDRA 12G
23 STOIAN I. MIHAI-IONUŢ 12G
24 TĂLPĂŞANU D. ANDREEA-MARIA 12G
25 ŢÎRLEA S.C. ANA-MARIA 12G
26 TOBĂ A.O. YASMINA-MARIA 12G
27 ASANDI R.L. IRINA-ASIA 12D
28 BADEA L. ALEXANDRA-ELIANA 12D
29 BANU I. IOANA-DANIELA 12D
30 BORANGIC R. THEODORA-NICOLETA 12D
31 CÎRJE P. ELENA-CRISTINA 12D
32 CIUC M.A. IULIA-ELENA 12D
33 CONSTANTIN  M.P. CĂTĂLINA-IOANA 12D
34 DIACONU L.A. ANIŞOARA-FLORENTINA 12D

DATA                                                               PREŞEDINTE COMISIE,

21.03.2018                                                            Prof. Dr. Crocnan Elena

 

SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT  2018

LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA P5

Nr. crt.

  Numele şi prenumele elevului

 Clasa

(XI A/XII A)

 

1 BUDICĂ C. GEORGE-RADU 11D
2 BUTEICĂ D. LUIZA-PAULA 11D
3 CARANDA B.G. MIRUNA-ALINA-MARIA 11D
4 CHIVU R.D. MARIA 11D
5 COMĂNESCU A.M. ALEXANDRA-ELENA 11B
6 COMĂNESCU A.M. IRINA-MARIA 11B
7 CONONOV A. MARIA-ALEXANDRA 11B
8 CORBEA I.G. MIHAI 11D
9 COSTEA F. ANDREEA-MARIA 11D
10 COTÎRLAN A. ANCA-LUIZA 11B
11 DEMEŢEANU C. CRISTIANA 11D
12 DRAGU A. MARIA 11D
13 GĂMAN G.C. ALEXANDRU-NICOLAE 11B
14 GHERGHE C. COSTIN 11D
15 GOLDSTEIN A.L. MARTHA-EDITH 11D
16 GRECU D. NICOLETA-ŞTEFANIA 11D
17 ION B.F. ANDREEA-CĂTĂLINA 11D
18 DICU P.C. DIANA-GABRIELA 12D
19 DOBROMIR O.A. ALEXANDRU-IOAN 12D
20 DRĂGAN E. ANDREEA-CLARA 12D
21 DRĂGAN O. ROBERT-OVIDIU 12D
22 DUMITRU N.I. SIMINA-MARIA 12D
23 FLOAREA G. LEONARD-GABRIEL 12D
24 FLOREA M. BIANCA-MARIA 12D
25 GHERGHE C. ELA 12D
26 IOAN G.M. MĂDĂLIN-VALENTIN 12D
27 JAFARIAN S.S. ARIAN 12D
28 LAZĂR Ş. LAURA-KATALIN 12D
29 MANEA V.D. DANIEL 12D
30 MANU C. ALINA-MONICA 12D
31 MĂNUCU O. GABRIEL-OVIDIU 12D
32 MOLDOVEANU C.M. ALEXANDRA 12D
33 MOŞOIANU S. ŞTEFANIA-IULIA 12D
34 MOTRESCU A.V. MARIA 12D

DATA                                                               PREŞEDINTE COMISIE,

21.03.2018                                                            Prof. Dr. Crocnan Elena

SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT  2018

LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA P6

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

 Clasa

(XI A/XII A)

 

1 IONESCU B.C. MARIA-FLAVIA 11B
2 IONIŢĂ C. ŞTEFAN-GABRIEL 11B
3 IONIŢĂ G. MARIA 11B
4 IVAN C.Ş. TIBERIUS-ŞTEFAN 11B
5 IVĂNESCU L.C. MARIA-ANCA 11B
6 IVAŞCU V. ANA-ECATERINA 11D
7 MĂGUREANU R.V. IRINA 11B
8 MARICI M. MIHNEA-MIHAI 11B
9 MIREA M. DELIA-MARIA 11D
10 MIRON C.A. PAUL ALEXANDRU 11D
11 MOVILEANU A. IOANA 11D
12 NICULAE F. ANDRADA 11B
13 OANCEA T. THEODORA-FELICIA 11B
14 OŢELEA A. SABINA 11B
15 PARASCHIV M. MARCO-ŞTEFAN 11D
16 PETCU G.R. ANA-TEONA 11B
17 PÎRJOL G. ANA-MIHAELA 11B
18 NICULAE D. ANDREI-EUGEN 12D
19 PAIU C.G. OLGUŢA 12D
20 PÎSLAN N. FLORENTINA-CRENGUŢA 12D
21 POPA G.L. ALEXANDRU 12D
22 RAŢĂ D. DIANA-ANDREEA 12D
23 ROŞU N. NICOLETA-LAURA 12D
24 SANDU C. ALEXANDRA 12D
25 SIDERMAN D. TUDOR-IOAN 12D
26 STOICA S.G. DIANA-MARIA 12D
27 TUDOR M. IOANA-CRISTINA 12D
28 BERGHEA F. IRINA-MARIA 12A
29 ABDULRAHMAN-TRUŢĂ H. EMANUELA-SAKINA 12H
30 ALECU C. ANDREEA-GABRIELA 12C
31 ALUCHENESEI R. COSMIN-FLORIN 12H
32 ANDREESCU S.C. ROBERT-ALEXANDRU 12F
33 ANDRONIC C.A. MARTA 12F
34 ANGHELESCU V.N. ALICE-DAGMAR 12F

DATA                                                               PREŞEDINTE COMISIE,

21.03.2018                                                            Prof. Dr. Crocnan Elena

 SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT  2018

LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA P7

Nr. crt.

  Numele şi prenumele elevului

 Clasa

(XI A/XII A)

 

1 POPESCU R.P. ANA-MARIA 11B
2 RĂDUCAN F. ANDREEA-BIANCA 11B
3 RITIVOIU C. ADINA 11D
4 ROŞCA I. CĂTĂLIN 11D
5 RUSE D.A. ALEXANDRA 11B
6 SCARLAT V.P. TEODORA-ALEXANDRA 11B
7 SIMION C. ANDRADA 11B
8 SIMIONAŞ A.D. IRIS-CĂTĂLINA 11B
9 SOREAŢĂ M.F. BRIANA-MARIA 11B
10 TĂBĂCARU R. MARIA-CĂTĂLINA 11D
11 TABACU A. TEODORA-CRISTINA 11D
12 TĂRĂBĂŞANU-MIHĂILĂ T. IOANA-ELENA 11D
13 TATOMIR C.A. INES-MARIA 11B
14 UNGUREANU I.A. REBECA-ELENA 11D
15 UNGURU-DOBOŞ S.L. MARIA 11D
16 VERGA N. CATINCA 11D
17 VLĂDILĂ B.C. ANA 11D
18 ANTON S. MIRCEA-PAVEL 12F
19 ARAMĂ C. ALEXANDRA ANA – MARIA 12B
20 AVRAM V. MARIA-TEODORA 12B
21 BAGRIN S. IANA 12F
22 BĂLĂOI A. ANCA-MARIA 12B
23 BĂNICĂ C. COSMIN 12E
24 BARBU I.D. VICTOR 12B
25 BIVOLARU C.E. VICTOR-ALEXANDRU 12B
26 BIVOLARU T.M. MĂDĂLINA-CRISTINA 12E
27 BONŢOI M.Ş. ANDRA-IOANA 12H
28 BOTEANU E. CĂTĂLINA-IOANA 12H
29 BUCOVEANU M.O. EMIL 12B
30 BUJOR L. GEORGE 12E
31 BUMB E.C. ANA-MARIA 12H
32 BUTNARU A. ŞTEFANIA 12B
33 BUZATU R. ROXANA 12H
34 CĂLIN O. ŞTEFAN-NICOLAE 12A

DATA                                                               PREŞEDINTE COMISIE,

21.03.2018                                                            Prof. Dr. Crocnan Elena

 

SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT  2018

LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA P8

Nr. crt.

  Numele şi prenumele elevului

 Clasa

(XI A/XII A)

 

1 ANTOCI V. CAMELIA 11F
2 APOSTU A. ANA-MARIA 11H
3 ARABADJI P. ANDRIAN 11C
4 AXINTE G.G. TUDOR-GABRIEL 11A
5 BĂDESCU G. MĂDĂLINA-MIHAELA 11F
6 BĂDOI D. VLAD 11H
7 BĂLĂCEANU N.M. MARIA-IOANA 11E
8 BĂLOIU  A.V. BIANCA-MARIA 11A
9 BAN G. RALUCA-ANDREEA 11H
10 BARĂU G.B. IRINA-IOANA 11E
11 BARBU D. ANDREEA-BIANCA 11A
12 BĂRBULESCU L.R. DANIEL-ALEXANDRU 11A
13 BEJENARU B. GABRIELA-FLORENTINA 11F
14 BÎRLEZ V. DIMITRIE 11A
15 BÎRSĂNEANU S. ANDREEA-RUXANDRA 11I
16 BOBOC D.M. ALEXANDRA 11F
17 BRĂNESCU G.G. ANDREEA-BIANCA 11C
18 CEAPARU M. ANA-MARIA IUSTINA 12H
19 CHERAN A. DARIA 12E
20 CHIVU G.H. ILEANA-ŞTEFANIA 12F
21 CÎRNEANU I. IOANA-SIMINA 12C
22 CÎRNU V. ANA-MARIA 12A
23 COBUZ-BĂGNARU M.C. ANDRA-MARIA 12E
24 CONSTANTINESCU O. MARA-FIONA 12B
25 CORĂGA S. IRINA 12B
26 CORNEA B. TEODORA-ELENA 12H
27 COSTIN M.F. VLAD-FLORIAN 12C
28 CRISTEA G. VLAD-ALEXANDRU 12C
29 CRUŢ P.S. MARIA-ANDREEA 12A
30 DANCIU D.G. BOGDAN-IOAN 12C
31 DEDU R.I. RADU 12C
32 DIACONESCU P.A. RADU-FLORIAN 12H
33 DINESCU D.F. IRINA-ELISABETA 12F
34 DINESCU P.V. IULIA-MARIA 12B

DATA                                                               PREŞEDINTE COMISIE,

21.03.2018                                                            Prof. Dr. Crocnan Elena

 

 SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT  2018

LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA P9

Nr. crt.

 Numele şi prenumele elevului

  Clasa

(XI A/XII A)

 

1 BRATU S. RADU-ŞTEFAN 11C
2 BRAUN P.L. ANA-CRISTINA 11A
3 BUCUR P.A. ŞTEFAN 11I
4 BUCURICĂ C. ANA 11H
5 BULAGEA D. MIHAI-LUCIAN 11F
6 BUTA M. MARIA-SILVIA 11E
7 BUZEŢELU L.M. VLAD-ŞTEFAN 11E
8 CĂLDĂRUȘE BIANCA ALEXANDRA 11I
9 CĂLIN  O.V. OLIMPIA 11C
10 CĂLIN N.C. ANDREEA 11C
11 CALIȚESCU MIHAI GABRIEL 11I
12 CHELARU C. ANA-MARIA 11E
13 CHEŞU C.D. MARIA-TEODORA 11C
14 CHIŢU C.I. MIHAI-CRISTIAN 11F
15 CIASCAI G.T. MARIA-ELENA 11I
16 CINZEACĂ N. ELENA-GABRIELA 11E
17 DINU E. MIRUNA-ANDRA 12F
18 DOBRE I. CRISTINA-ELENA 12B
19 DOGARU M.O. DAN-ŞTEFAN 12B
20 DOVIŢĂ G. NICOLETA 12F
21 DRĂGAN V. ŞTEFAN-DRAGOŞ 12F
22 DRIDEANU C. DANA-CLAUDIA 12C
23 DUMBRAVĂ R.M. TEODORA 12C
24 DUMITRESCU D. ANDREEA 12A
25 DUMITRESCU L.A. ADRIAN-TUDOR 12B
26 DUMITRESCU M. ANDREI-CIPRIAN 12B
27 DUMITRICĂ Ş.G. FLAVIA-MIHAELA 12B
28 DUMITRU C. ANDREI 12C
29 DUŢĂ V. DIANA-ELENA 12A
30 EDU A. IRINA-ALEXANDRA 12B
31 ENACHE M.G. ŞTEFANIA-FLORENTINA 12E
32 FLOREA L.M. VICTOR-ANDREI 12H

DATA                                                               PREŞEDINTE COMISIE,

21.03.2018                                                            Prof. Dr. Crocnan Elena

 

   SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT  2018

LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 103

Nr. crt.

   Numele şi prenumele elevului

 Clasa

(XI A/XII A)

 

1 CIOBANU S.C. IOANA-RUXANDRA 11C
2 CÎŞLEANU C. ROXANA-MARIA 11A
3 CIŞMAŞU L. ANDRADA 11I
4 CIURLEA N. ALEXANDRA 11A
5 COJOCARU V.D. CLAUDIA-IOANA 11C
6 COLAC G.F. LORENA-MARIANA 11A
7 CONSTANTIN R.G. IULIA-GABRIELA 11I
8 CONSTANTINESCU C. MIRUNA MARIA 11F
9 CONSTANTINESCU C.O. CIPRIAN 11A
10 CONSTANTINESCU D.M. VLAD-MIHAI 11F
11 CONSTANTINESCU G. ANDRADA-VIORELA 11H
12 COSTACHE M. IULIA-ALEXANDRA 11H
13 COTEŢ F.T. TUDOR-ŞTEFAN 11I
14 CRUCERU R.M. MATEI 11H
15 CRUCERU R.M. ŞERBAN 11H
16 DAN M. GABRIELA 11I
17 DAVID G. DIMITRIE 11C
18 FLOROIU L. IUSTIN 12B
19 FLOROIU L. MIRUNA 12B
20 FRUJINĂ D. VLAD-ANDREI 12F
21 GAIDENIC O. CRISTIAN 12A
22 GALIŞ-OLTEANU D.C. DAN-ALEXANDRU 12H
23 GAŞPAR C.D. CONSTANTIN-CĂLIN 12E
24 GĂVENEA G. MARIA-LAURENŢIA 12A
25 GEADĂU G.N. ANDREI 12F
26 GEANTĂ F. LARA-SÎNZIANA 12C
27 GHEORGHE C.M. ANA-SILVIA 12C
28 GHIŢĂ  P.O. MARIA-TEODORA 12H
29 GHIŢESCU M. GABRIELA-CĂTĂLINA 12A
30 GÎRBESCU V.R. DANIEL-MATEO 12F
31 GRIGORE S.V. IOANA-MARIA-ALEXANDRA 12F
32 GRUNBERG I. EDAR-ALBERT 12E
33 ILIE C.C. ELENA-ISABELA 12H
34 IONESCU E.I. ANA-SUZANA 12E

DATA                                                               PREŞEDINTE COMISIE,

21.03.2018                                                            Prof. Dr. Crocnan Elena

 

SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT  2018

LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 104

Nr. crt.

 Numele şi prenumele elevului

 Clasa

(XI A/XII A)

 

1 DIA A. VLAD-IOSIF 11A
2 DOBRESCU A. MĂDĂLINA-MARIA 11C
3 DOBRIN V. MARIA-CRISTINA 11C
4 DOGARU D. ANA-MARIA 11F
5 DRAGNE G.M. ANDRA-AMALIA 11E
6 DRAGOMIR V. RADU 11F
7 DRAGU I.C. ANA-MARIA 11E
8 DUCARU F.I. TUDOR-ANDREI 11A
9 DUMITRĂŞCUŢĂ C. ALEXANDRA 11I
10 DUMITRESCU S.A. MATEI-CRISTIAN 11A
11 ENE C.C. ALEXANDRU-CIPRIAN 11I
12 ENE G. ELENA-LARISA 11I
13 FĂSTICĂ F. GABRIELA-ŞTEFANIA 11F
14 FETCU V. RADU-ŞTEFAN 11C
15 FILIP M. ALEXANDRA-MIHAELA 11E
16 FLOREA D.D. DELIA-MARIA 11I
17 IONETE G. ANDREI-BOGDAN 12F
18 IORDACHE F. IULIA-CODRINA 12C
19 ISACHI MĂDĂLINA 12C
20 JIANU R.M. MARA-CĂLINA 12H
21 LEFTER M. MARIA-IZABELA 12A
22 LEOVEANU Ş. MARIA-ALEXANDRA 12H
23 LIPIANU F.L. FLORIN-OVIDIU 12H
24 LUNGEANU L. RADU-OCTAVIAN 12H
25 LUPU S. CĂTĂLIN-IONUŢ 12H
26 MALCEV M.F. ROXANA 12E
27 MĂRGINEANU V. ADRIAN 12H
28 MARINACHE M.D. MARIA 12C
29 MARINEAŢĂ D.A. GABRIELA 12E
30 MARINEAŢĂ D.A. MIHAELA 12H
31 MARŞEU A.L. ELENA 12E
32 MIHALCEA G.S. ADRIAN-MIHAI 12E

DATA                                                               PREŞEDINTE COMISIE,

21.03.2018                                                            Prof. Dr. Crocnan Elena

 

 SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT  2018

LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 105

Nr. crt.

 Numele şi prenumele elevului

Clasa

(XI A/XII A)

 

1 FLOREA N. STELA-MARIA 11F
2 FLORESCU D. IULIA 11F
3 FOTA C. MARINA-MĂDĂLINA 11A
4 FURTUNESCU F. BIANCA 11E
5 GANEA M. IULIA-TEODORA 11I
6 GHENCEA S.V. MARA-NATALIA 11H
7 GHEORGHE D.O. ALEXIA-BIANCA 11A
8 GHERGHE E. FLORIN-EDUARD 11C
9 GHERGHINA F. ROXANA-IOANA 11I
10 GHINEA N. ŞTEFANIA-MIHAELA 11F
11 GHIŢĂ D.T. LIANA-INGRID 11A
12 GHIŢĂ G.N. RADU-ANDREI 11E
13 GOGA C. ALBERT 11F
14 HARLES  C.Ş. ŞERBAN-MIHAI 11H
15 HURDUBELEA L. DINU-PAUL 11F
16 MIHALCEA T.C. ŞTEFAN-ANDREI 12B
17 MINCĂ C.F. MARIA-RUXANDRA 12C
18 MITROI A.M. SABINA-MARIA 12C
19 MOISE B.C. ALEXANDRA-CĂTĂLINA 12E
20 MOLCUŢ F. FLAVIA-ELENA 12B
21 MORARU N. ANCA-BOGDANA 12A
22 MULLER N.A. ALEXANDRA 12A
23 MUNTEANU O. IOANA-CRISTINA 12E
24 NEACŞU D.S. TOMA-ŞTEFAN 12C
25 NEACŞU I.O. ANGELA-MIRUNA 12H
26 NENEA A.Ş. MIHAI-ELIAN 12C
27 NICULĂIŢĂ R.D. ANA 12A
28 NOREŢU C.D. CARMEN-THEODORA 12E
29 OANCEA N.D. MARIA-IRINA 12E
30 OARZĂ Ş.A. ŞTEFAN-LUCIAN 12A

DATA                                                               PREŞEDINTE COMISIE,

21.03.2018                                                            Prof. Dr. Crocnan Elena

 

 SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT  2018

LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 106

Nr. crt.

 Numele şi prenumele elevului

Clasa

(XI A/XII A)

 

1 IAMANDEI M. IOANA-THEODORA 11C
2 ILIE P.I. MARA-ELENA 11C
3 IONESCU B.A. OANA-ALEXANDRA 11C
4 IVAN  F.V. MARA-IOANA 11I
5 IVANOV G. ANDREI 11A
6 JERCAN A.A. ANA-MARIA-ALEXANDRA 11I
7 JINESCU G. IOANA-VALERIA 11C
8 KALOGERAKOS P. ALEXANDRA-DANAY 11H
9 LOLEA G. ELENA-TEODORA 11H
10 LUCULESCU I. DARIA-MARIA 11E
11 LUPU L. ANA-MARIA 11H
12 MANDEA C.E. VLAD 11F
13 MANEA A. ANDREEA-KARLA 11E
14 MANU-MARIN D.M. MATEI-ALEXANDRU 11C
15 MARIN L.V. ADELINA-ADRIANA 11A
16 MARINACHE H.C. RUXANDRA 11A
17 MÂRZA D.O.D. ANA-CRISTINA 11H
18 ONCIOIU G.C. IOANA 12E
19 OSIAC C. SILVIA-IOANA 12C
20 OTOPELEANU D.B. RADU-ANDREI 12B
21 PĂDURARIU A. CHRISTIANA-REBECCA 12A
22 PARASCHIV  C.C. ANDREI-ALEXANDRU 12C
23 PĂTRU M.MARIN MIHAIL 12E
24 PERSU C.I. MARIA 12A
25 PETRICICĂ M. MARIAN-LUCIAN 12F
26 PILOIU V.G. ALEXANDRU-GEORGE 12C
27 PÎRCĂLĂBOIU D. LAURA-ANA 12E
28 POPA R.L. FILIP-MAXIMILIAN 12A
29 POPESCU B.V. IRINA-MARIA 12A
30 POPESCU C.M. MARA 12B
31 POPESCU D. MIRUNA-EMILIA 12A
32 POPESCU I. MARIA 12A
33 POPESCU M. MARIA-ŞTEFANIA 12C
34 POPESCU M.C. ADAM-MIHAI 12B

DATA                                                               PREŞEDINTE COMISIE,

21.03.2018                                                            Prof. Dr. Crocnan Elena

 

 SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT  2018

LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 107

Nr. crt.

 Numele şi prenumele elevului

 Clasa

(XI A/XII A)

 

1 MICU A. GEORGE-ROBERT 11E
2 MITRACHE  E. MATEI-NICULAE 11I
3 MOCANU R. SORINA-MARIANA 11I
4 MOLNAR I.A. VIKTORIA-ALEXA 11E
5 MUREȘAN PETRA IOAN 11F
6 NAIE I. MIRUNA-LARISA 11E
7 NEACŞU N.D. MARA-IOANA 11H
8 NEACŞU S.C. RUXANDRA-MIRUNA 11F
9 NEAGU D.M. MARIA 11F
10 NEDELCU F. FLORENTIN 11I
11 NEGUŢ V. ANA-ADRIANA 11H
12 NICA G. SEBASTIAN 11A
13 NICOLĂESCU E. VLAD-IOAN 11C
14 NICOLETE S. ŞTEFANIA-LILIANA 11I
15 NIŢĂ D.C. VLAD-ANDREI 11H
16 NIŢĂ M. IULIA 11F
17 NIŢĂ R. IONUŢ 11F
18 POPESCU-BOBOC E.D. MARIA 12B
19 PREDA C.A. MIRUNA-GEORGIANA-MONICA 12H
20 PRIESCU I. CĂTĂLINA-MIHAELA 12H
21 PRIPA I. CRISTIAN 12E
22 PRISĂCARIU N. FABIAN 12B
23 RADU C.I. DIANA 12E
24 RADU F. ANA -MARIA 12B
25 RADU T. MATEI-GABRIEL 12A
26 RADU-ŞTEFĂNESCU F. RENATTE-DIANA 12E
27 ROCEANU G. IOANA 12C
28 ROŞU D. PETRU 12C
29 ROTARU G. ANDRA-MARIA 12A
30 RUICAN I. DIANA-MARIA 12F
31 SAMU D.F. BOGDAN-ŞTEFAN 12C
32 SANDU P.A. IULIA-MARIA 12H
33 SĂNDULESCU D.V. RĂZVAN- ALEXANDRU 12F
34 ŞERBAN A. CORINA-ANDREEA 12A

DATA                                                               PREŞEDINTE COMISIE,

21.03.2018                                                            Prof. Dr. Crocnan Elena

 

 SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT  2018

LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 108

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

(XI A/XII A)

 

1 NIŢULESCU I. ELIZA-MIHAELA 11C
2 OBROCEA B.M. ILINCA 11F
3 OGLAKCI H. ANDA-NILÜFER 11E
4 OGLAKCI H. KEZBAN-MARA 11A
5 OLTENICEANU C. ANA-MARIA 11E
6 OROSZ I.A. ISTVÁN-TUDOR 11F
7 PANAITESCU F. IULIAN 11F
8 PARASCHIV M.C. MIRUNA-ELENA 11A
9 PARASCHIVOIU-ILIE V.O. ALEXANDRA-ELIZA 11H
10 PETRE D. ANDREEA-CRISTINA 11A
11 PETRESCU R.M. ALEXANDRA-IOANA 11I
12 PETRICĂ I. BOGDAN-ALEXANDRU 11C
13 PIELEANU M. MARA-GABRIELA 11A
14 PIRIPITSI G. ALEXANDRA 11E
15 PODANI C. MIHAI-SERIOJA 11E
16 PODOSU I.S. ADA-MENI 11E
17 POPA G.L. IOAN-VICTOR 11A
18 SIBIŞEANU D.I. OCTAVIA 12A
19 SIMION A. BOGDAN-ALEXANDRU 12F
20 SÎMPETRU D.N. MĂDĂLINA-ANDREEA 12E
21 SOARE A. OCTAVIAN 12B
22 ŞPAC V. CAMELIA 12F
23 STANCIU F. IRINA-FLORIANA 12E
24 STANCIU G. ANDREEA-CRISTINA 12F
25 STĂNESCU P.G. TEODORA-ELENA 12C
26 ŞTEFAN G. ALEXANDRU-CONSTANTIN 12B
27 ŞTEFAN M. MIRUNA-ALEXANDRA 12C
28 STOIAN A. PETRINA-IOANA-SMARANDA 12A
29 STOIAN M.V. AMALIA-ALEXANDRA 12F
30 STOICA M. IRINA-ELENA 12C
31 STOICESCU V.I. MARIA-BIANCA 12H
32 STRĂIANU V. CRISTINA-ANAMARIA 12A
33 TĂNASE A. EUGEN-ADRIAN 12A
34 TASOTTI D.M. RASHA 12H

DATA                                                               PREŞEDINTE COMISIE,

21.03.2018                                                            Prof. Dr. Crocnan Elena

 

 SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT  2018

LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 109

Nr. crt.

 Numele şi prenumele elevului

 Clasa

(XI A/XII A)

 

1 POPA I. RALUCA 11H
2 POPESCU  V. IULIA-DIANA 11I
3 POPESCU D. ANTONIA-IOANA 11C
4 POPESCU D.M. MEDEEA-SORANA 11E
5 POPESCU M.C. ARMAND-GABRIEL 11C
6 POPESCU V. MARIA-DANIELA 11C
7 POPESCU-ŞTEFAN M.L. MIHAELA 11E
8 PREDESCU C. ANA-MARIA 11A
9 PRUNDEANU N.S. BIANCA 11H
10 PRUNOIU C.G. ILINCA 11E
11 RADU G. CRISTINA-ANDREEA 11H
12 RADU R.T. CRISTIAN 11I
13 RIZESCU R. ALEXANDRU 11H
14 ROTARIU T. TRAIAN 11C
15 RUS A.I. MATEI-CONSTANTIN 11C
16 SANDU B. DRAGOŞ-FLORIAN 11H
17 TICA F.B. RADU-ADRIAN 12C
18 ŢÎRDEI M.G. ANA-ELENA 12H
19 TOADER N. ANDREEA 12F
20 TODEA F. IOANA 12A
21 TODERAŞC I. ALEXANDRU-TUDOR 12E
22 TOMA S.O. ANA-MARIA 12B
23 TOMESCU A. COSMIN- ŞTEFAN 12H
24 TOTILCĂ E. ANDA-CRISTIANA 12F
25 TRANDAFIR D. ALEXANDRU-MIHAI 12F
26 TROFIN C.C. PATRICIA-ELENA 12E
27 VASILESCU F.L. MIRUNA-ISABELA 12B
28 VINTILĂ D.G. ŞTEFAN-ADRIAN 12B
29 VIŞAN S. ANTONIA-CONSTANTINA 12A
30 VLAD Ş.C. MATEI-DAN 12B
31 VULPE D.D. RĂZVAN-DUMITRU 12C
32 ZEMBA A. IRINA 12F

DATA                                                               PREŞEDINTE COMISIE,

21.03.2018                                                            Prof. Dr. Crocnan Elena

 

 

 SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT  2018

LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 203

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

(XI A/XII A)

 

1 SANDU C. EDITH-GABRIELA 11F
2 SAVASTRE T. ANDA-GABRIELA 11I
3 SAVU C. MARIA 11E
4 SBARCEA A. IULIA-TEODORA 11E
5 ŞERBĂNESCU  M.D. IOANA-RUXANDRA 11E
6 SIMA S.M. RADU 11I
7 SIMION D. IRINA 11A
8 SÎRGHI C. IRINA-MARIA 11F
9 SOCOL L.O. CĂLIN-LUCIAN 11H
10 ŞOVAR I. NICOLAE-DAN 11H
11 STAICU C.F. ASTRID-DIANA 11A
12 STĂNICĂ M. FLORIN-ALEXANDRU 11F
13 STEGARU N.D. ANNE-MARIE 11C
14 STOENESCU A.D. ADELA-ANA-MARIA 11F
15 STOIAN C. MARIA-BIANCA 11C
16 ŢÂRCĂ S.R. MIRUNA-IOANA 11A
17 ŢERBEA R.I. OVIDIU-CRISTIAN 11F
18 TIMOFTI D. SMARANDA 11E
19 ZIDARU C.C. TEODORA 12H

DATA                                                               PREŞEDINTE COMISIE,

21.03.2018                                                            Prof. Dr. Crocnan Elena

 

 SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT  2018

LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 203

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

(XI A/XII A)

 

1 TODERICĂ S.T. MIHAI-ALEXANDRU 11I
2 TOMA B.A. ALEXANDRU-EMILIAN 11C
3 TOMA C.M. DELIA-MARIANA 11C
4 TRĂISTARU M. GEORGE-ANTONIO 11H
5 TRIFAN S. ANTONIE-LUCA 11E
6 ŢUIU T.D. ANDREI 11I
7 ŢUŢU T.C. ANDREEA 11H
8 UDREA ANDREI ȘTEFAN 11I
9 VĂCEANU M. ADRIANA 11H
10 VĂRZAN F. LAURENŢIU-ADRIAN 11F
11 VASILICĂ D. ANCA-MIHAELA 11E
12 VINCENE R. EMILIA-IOANA 11E
13 VINTILĂ I. ALEXANDRA-IOANA 11H
14 VIŞOIU M. ROXANA-MIHAELA 11H
15 VITENCU L.G. MĂLINA-GABRIELA 11C
16 VOICAN T. MARA-IOANA 11I
17 VOICU V.I. ALEXANDRA-ANDREEA 11A

DATA                                                               PREŞEDINTE COMISIE,

21.03.2018                                                            Prof. Dr. Crocnan Elena