Anunt

Probele scrise ( 22, 24 și 25 iunie 2020) din cadrul
examenului național de bacalaureat sesiunea iunie
2020 se susțin la sediul Colegiulu Național ”Sfântul
Sava” din strada General Berthelot, nr. 23, sector 1 ,
București.