Bacalaureat 2022

BACALAUREAT  2022

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

Examenul național de bacalaureat 2022  se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile  ordinului de ministru nr. 5.151/30.08.2021 (calendarul examenului este parte integramtă a ordinului).

Calendar Bacalaureat 2022,

sesiunea iunie

  • 23 – 27 mai 2022: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
  • 27 mai 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
  • 6 – 8 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
  • 9 – 10 iunie 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D
  • 13 – 15 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
  • 20 iunie 2022: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
  • 21 iunie 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
  • 22 iunie 2022: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

27 iunie 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00

28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor

1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

 

Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie, valabile pentru examenul naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 – disponibile la https://rocnee.eu/sites/default/files/2021/programescolare/OME_ENVIII_BAC_3237_05022021_Anexa_2.PDF