BACALAUREAT 2021

METODOLOGIE

Examenul național de bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu
prevederile  Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat –
2011  (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
4.799/2010), şi cu prevederile  ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020 .

Calendar bacalaureat 2021
Procedura inscriere bacalaureat 2021
PROGRAME PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 2021